วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน

จงรับรู้ถึงการทรงสถิตและพันธกิจในตัวคุณ
ACKNOWLEDGE HIS PRESENCE AND MINISTRY IN YOU

“…เพราะว่าพระองค์ [พระเจ้า] เองได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านโดยไม่สนับสนุนเลย [เราจะ] ไม่ [เราจะ] ไม่ [เราจะ] ไม่ ทอดทิ้งให้ปราศจากความช่วยเหลือ หรือละทิ้ง หรือทำให้ [เจ้า] ผิดหวัง (ปล่อยมือออกจากเจ้า)…” (ฮีบรู 13:5 AMPC)

     ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่เคยอยู่คนเดียว นั่นคือคุณจะไม่เดินอยู่ลำพังเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในและกับคุณตลอดไป ส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณคือการสามัคคีธรรมกับคุณ เสริมสร้างความเชื่อของคุณ และกระตุ้นความกล้าหาญในตัวคุณเพื่อให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ

จงส่งเสริมการทำงานและพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณผ่านทางการชื่นชมต่อการทรงสถิตภายในและการเข้าสนิทของพระองค์ เมื่อคุณประกาศข่าวประเสริฐ เป็นพยานต่อผู้อื่นเกี่ยวกับพระคริสต์ จงตระหนักว่าพระองค์ทรงอยู่กับคุณ เมื่อคุณทำพันธกิจและแบ่งปันพระคำ คุณอาจกำลังพูดคุยกับบุคคลนั้นจากภายนอก แต่พระองค์กำลังทำพันธกิจต่อบุคคลนั้นจากภายในและยืนยันพระคำในหัวใจของพวกเขา พระองค์ทำพันธกิจพร้อมและร่วมกับคุณในฐานะผู้ช่วยของคุณ

จงยอมรับการทรงสถิตของพระองค์และการทำงานในตัวคุณเสมอเหมือนพระเยซู พระเยซูตรัสว่า “…พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10) พระองค์ทรงยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะพระบิดาในพระองค์ที่กำลังทำงานทั้งในและผ่านทางพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระบิดาในคุณ นั่นคือผู้แนะนำของคุณและผู้รักษาของคุณ จงไว้วางใจในพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ พระองค์ทรงเป็นเพื่อนและผู้ช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมีได้

ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในตอนนี้ บางทีอาจเป็นเรื่องการเงิน สุขภาพ การศึกษา ชีวิตสมรส ธุรกิจ หรืออาชีพของคุณ อย่าหงุดหงิด จงไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงสนใจและรักพระองค์ พระองค์ไม่เคยล้มเหลว จงอ่านถ้อยคำที่ทำให้อุ่นใจและปลอบโยนของพระองค์อีกครั้งในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราและไตร่ตรองถึงสิ่งที่เน้น “…เพราะว่าพระองค์ [พระเจ้า] เองได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านโดยไม่สนับสนุนเลย [เราจะ] ไม่, [เราจะ] ไม่, [เราจะ] ไม่, ทอดทิ้งให้ปราศจากความช่วยเหลือ หรือละทิ้ง หรือทำให้ [เจ้า] ผิดหวัง (ปล่อยมือออกจากเจ้า)…”

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์เป็นแชมป์ในชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในตัวข้าพระองค์และทำงานในและผ่านทางตัวข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมรับการทรงสถิตและการทำงานของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์และป่าวประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นหลักประกันในชีวิตของข้าพระองค์ถึงความสำเร็จนิรันดร์และความก้าวหน้าและชัยชนะที่ไร้ขีดจำกัด ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:26; มัทธิว 28:19-20


Comments are closed