และเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่าน (2 เปโตร 1:19)

ในฐานะลูกของพระเจ้า เราไม่ได้พยายามเอาชนะในชีวิต ไม่ว่าปัญหาอะไรจะมาถึงเรา นั่นไม่ใช่ “การถ่ายทอดสด” เราก็แค่เล่นไปตามบทเท่านั้น ในบทนั้นเขียนไว้ว่าคุณชนะ คุณจะมีปัญหาเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้เล่นตามบทเท่านั้น บทนั้นคือพระคำของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ เมื่อคุณเล่นตามบท  พระคำคุณป่าวประกาศอย่างกล้าหาญว่า “ไม่ ในทุกสิ่งเหล่านี้ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต!” คุณจะมั่นคง ทำไม? คุณมีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ว่าคุณจะประสบกับอะไร พระคำก็เชื่อถือได้มากกว่า!

อ่านข้อพระคัมภีร์หลักของเราอีกครั้ง สิ่งนี้เปิดเผยสำแดงถึงความลับของการลอยตัว ความลับของการชนะอย่างต่อเนื่อง เติบโตตลอดเวลา และก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม พระคำกล่าวว่า “จงเอา​ใจ​ใส่​คำ​นั้น เพราะ​คำ​นั้น​เป็น​เสมือน​ตะเกียง​ที่​ส่อง​สว่าง​ใน​ที่​มืด”

สมมติว่าคุณอยู่ในที่มืดในชีวิตของคุณและประสบการณ์ของคุณแย่มาก ทุกอย่างดูเหมือนจะขัดกับความรู้ในพระคำของพระเจ้าของคุณ คุณกำลังอธิษฐานและดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย พระเจ้าตรัสว่า “จงมองดูที่คำเผยพระวจนะซึ่งอาจเป็นเหมือนแสงที่ริบหรี่ และยึดมั่นเอาไว้! จงเกาะอยู่ อย่าโอนเอน จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าและดาวประจำวันโผล่ขึ้นในหัวใจของคุณ” ฮาเลลูยา!

ขณะที่คุณยึดมั่นในพระคำ คุณจะได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบอกคุณว่า “จงผ่อนคลาย ทุกอย่างเรียบร้อยดี” ฮาเลลูยา! ในสถานที่ที่ดูเหมือนมืดนั้น พระคำของพระเจ้าอยู่ที่นั่น ความท้าทายจะผ่านไป ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะยอมแพ้หรือท้อแท้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนกว่า ซึ่งฉันใช้ทำสงครามและกำราบสถานการณ์ ฉันไม่กระวนกระวาย ไม่ถูกรบกวนโดยสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตเพราะว่าฉันมีความลับของการลอยตัว นั่นคือความลับของการชนะอย่างต่อเนื่อง เติบโตเสมอ ก้าวหน้าและไม่ตกต่ำ ไม่ว่าอะไรจะมาต่อต้านฉันก็ตาม พระคำคือความมั่นใจและความได้เปรียบของฉัน! ฮาเลลูยา !!

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 24:35; สดุดี 91:7; อิสยาห์ 40:8; 1 เปโตร 1:25


Comments are closed