วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019

จงมุ่งตรงไปและชนะ
Go Forth And Win

ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

โลกนี้อยู่ภายใต้คำสาปแช่งและมีสิ่งที่เป็นแง่ลบทุกอย่างของผู้ที่ชั่วร้ายอยู่ในนั้น ดังนั้นการบังเกิดใหม่จะทำให้โลกนี้ต่อต้านคุณ ทางความคิด ร่างกาย อารมณ์ และแม้กระทั่งวิญญาณ แต่พระเยซูพูดว่าอย่างไร? เรา​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​สันติ​สุข​ใน​เรา ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว (ยอห์น 16:33)

องค์เจ้านายได้เอาชนะโลกนี้เพื่อคุณแล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณได้ชนะโลกนี้แล้ว และอัครทูตเปาโลกล่าวว่า เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อ​สู้​กับ​พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง พวก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ​นาจ พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอง​พิภพ​ใน​ยุค​มืด​นี้ ต่อ​สู้​กับ​พวก​วิญ​ญาณ​ชั่ว​ใน​สวรรค​สถาน.. และ​พร้อม​กับ​สิ่ง​ทั้ง​หมด​นี้ จง​เอา​ความ​เชื่อ​เป็น​โล่ ด้วย​โล่​นี้​พวก​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ดับ​ลูก​ศร​เพลิง​ทั้ง​หมด​ของ​มาร​ร้าย (เอเฟซัส 6:12-16)

ดังนั้นโดยไม่คำนึงถึงความชั่วร้าย ความมืด และแง่ลบในโลกนี้ คุณต้องคิดอย่างแตกต่าง อย่ากระวนกระวาย เพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ และในพระองค์คุณจะชนะเสมอ ไม่มีอะไรสามารถขัดขวางคุณได้ ในการเดินทางในความเชื่อและการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ อย่าเพลิดเพลินไปกับความคิดของความกลัว การขาดแคลน หรือความไม่เชื่อ จงกำจัดความโกรธ ความขมขื่น และการไม่ให้อภัยออกไป สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถขัดขวางความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคุณได้

จงรักษาหัวใจของคุณไว้ในพระคำของพระเจ้า 1 ทิโมธี 4:15-16 กล่าวว่าให้ใคร่ครวญและทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่กับพระคำ และชัยชนะและความสำเร็จของคุณในความพยายามทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์เป็นผู้ที่ทำกิจอยู่ภายในข้าพระองค์ทั้งให้ปรารถนาและให้ทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยทุกอย่าง ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกขัดขวางโดยโลกนี้และกองกำลังที่อ่อนแอของมันโดยรู้จักผู้ที่ข้าพระองค์เชื่อและทำกิจอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ชนะโลกนี้และระบบของมันด้วยการทะยานขึ้นด้วยปีกของพระวิญญาณ และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ฮีบรู 12:1-2; ยากอบ 1:21-25


Comments are closed