เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว (ยอห์น 16:33)

ลองจินตนาการว่าคุณอยู่บนเครื่องบินที่กำลังประสบกับความปั่นป่วนและคุณเริ่มเป็นกังวล หลังจากนั้นคุณก็ได้ยินกัปตันพูดว่า “โปรดทราบว่ามีความปั่นป่วนในอากาศบ้าง แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ดังนั้นขอให้นั่งลงและพักผ่อน เราสบายดี”แน่นอนที่สุดว่าคุณจะรู้สึกสงบทันที นั่นคือความวิตกกังวลจะหายไป ทำไม? กัปตันบอกว่าความปั่นป่วนนั้นไม่สำคัญ!

นี่คือความมั่นใจที่เรามีจากพระเยซูในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา พระองค์กล่าวว่า “…จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” ช่างเป็นคำพูดที่ทรงพลัง ปลอบประโลมใจ และยกชูขึ้นจริงๆ! ท่ามกลางการทดลอง การล่อลวง ความยุ่งยาก ในท่ามกลางการกดขี่ข่มเหงและความเกลียดชัง พระองค์ต้องการให้คุณมีใจกล้า เพราะว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย อย่าปล่อยให้ความเศร้าและความทุกข์ในชีวิตเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์

แม้ว่าเมื่อสิ่งต่างๆ จะดูเหมือนไม่ถูกต้อง อย่าตื่นตระหนก พระคำกล่าวว่า “เมื่อ​พวก​ท่าน​พบ​กับ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ต่างๆ ก็​จง​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​น่า​ยินดี​ยิ่ง” (ยากอบ 1:2) สถานการณ์ที่ดูเหมือนกับการท้าทายนั้นมีไว้เพื่อให้คุณถูกยกขึ้นและเพื่อให้คุณมีคำพยาน คุณอาศัยอยู่บนยอดเขา เพราะว่าคุณนั่งร่วมกับพระคริสต์ในสถานที่แห่งพระสิริและการครอบครอง ดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าวิตก เวลาที่วุ่นวาย จงดำเนินชีวิตเหนือสิ่งเหล่านั้น

พระคริสต์ทรงทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่างๆ ตอนนี้พระองค์ต้องการให้คุณสำแดงความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดาในการทำให้ความฝันของพระองค์สำหรับคุณสำเร็จ ฟีลิปปี 4:6 กล่าวว่า อย่าวิตกกังวลในสิ่งใดเลย (ฉบับ NIV) มันไม่สำคัญว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น อย่าร้อนใจ! มีการเขียนเกี่ยวกับคุณไว้แล้วว่าคุณชนะ “เพราะ​ทุก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า ก็​มี​ชัย​เหนือ​โลก และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​นี่​แหละ​เป็น​ชัย​ชนะ​ที่​มี​ชัย​เหนือ​โลก” (1 ยอห์น 5:4) จงชื่นชมยินดี เพราะว่าอนาคตของคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าอดีตของคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระเจ้าได้ทรงแยกฉันออกมาจากโลกนี้ และมอบชีวิตที่เหนือกว่าโลกนี้ไว้ให้แก่ฉัน นั่นคือชีวิตแห่งความเชื่อและชัยชนะผ่านทางพระคำ ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยและมีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรค ภาวะเงินเฟ้อ และความหวาดกลัว ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต เพราะว่าผู้ที่อยู่ในฉันเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:ยอห์น 16:33; สดุดี 31:24; อิสยาห์ 60:1-2


Comments are closed