วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
จงมีความสุขกับตัวคุณเอง
Be Happy About You

“เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

     คุณรู้หรือไม่ว่าคุณเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในการทรงสร้างของพระเจ้า? หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ 5 พระองค์มองดูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และพระองค์ทรงเห็นว่าดี (ปฐมกาล 1:4-25) แต่ในวันที่ 6 หลังจากพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก…” (ปฐมกาล 1:31) สังเกตสิ่งที่เน้น คุณเป็นความสมบูรณ์แบบของการทรงสร้างของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดที่โลกได้เคยเห็น

ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความงดงามและความเป็นเลิศ เพราะว่าคุณถูกสร้างขึ้นในพระฉายและตามแบบของพระเจ้า คุณเหมือนพระองค์ และทำหน้าที่เหมือนพระองค์ คุณอาจพูดว่า “แต่หัวของฉันใหญ่มาก คุณจะพูดได้อย่างไรว่าฉันเหมือนพระเจ้า?” คุณกำลังมองดูสิ่งที่ผิด วิญญาณของคุณงดงามมาก วิญญาณของคุณคือที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ วิญญาณของคุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า และนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ

จงดำเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณ นั่นคือมองเข้าไปในวิญญาณของคุณ และมองดูความงดงามที่อัศจรรย์ของบุคลิกภาพของคุณ จงยินดีเกี่ยวกับตัวคุณ จงยินดีกับข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นเป็นผลงานชิ้นเอก ดังนั้นคุณจึงเป็นผลงานชิ้นเอก เอเฟซัส 2:10 กล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม”

คุณอาจไม่เคยค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าคุณงดงามและยอดเยี่ยมขนาดไหน จนกระทั่งคุณเริ่มมองเข้าไปข้างใน เข้าไปในวิญญาณของคุณและปฏิเสธที่จะให้เนื้อหนังควบคุมคุณ จงมองเข้าไปในวิญญาณของคุณและมองดูชีวิตแห่งความชอบธรรมที่พระองค์ทรงวางมัดจำไว้ในวิญญาณของคุณ ชีวิตของคุณคือชีวิตแห่งความชอบธรรม คุณปลดปล่อยและสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่คุณเป็น คุณรักและใจดี เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่หัวใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คุณไม่ได้เป็นบุคคลที่โกรธ ไม่มีความสุข หงุดหงิดอย่างที่คุณคิด หรือซาตานพยายามแสดงให้คุณเห็น คุณงดงาม! คุณอาจกังวลเพราะคุณคิดว่าคุณมีน้ำหนักมากเกินไป หรือข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ นั่นไม่ควรทำให้คุณเป็นบุคคลที่ไม่มีความสุข นั่นไม่ควรทำให้คุณยอมแพ้ คำตอบสุดท้ายคือวินัย และอย่าพยายามที่จะเหมือนคนอื่น จงมีความสุขกับตัวคุณเองและปฏิบัติต่อตัวเองอย่างถูกต้อง

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระองค์ และสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในการตระหนักรู้ถึงบุคคลที่ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์ นั่นคือไข่มุกที่มีราคาแพงและประเมินค่าไม่ได้ เป็นผลงานที่เป็นเลิศของพระองค์ และผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพระสิริและความงดงาม ข้าพระองค์มุ่งมั่นต่อการกระทำที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ และสำแดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ให้กับโลกของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 139:14; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed