อย่า​จด​จำ​สิ่ง​ที่​ล่วง​เลย​มา​แล้ว​นั้น อย่า​พิ​เคราะห์​เรื่อง​ใน​อดีต นี่แน่ะ เรา​กำ​ลัง​ทำ​สิ่ง​ใหม่ๆ(อิสยาห์ 43:18-19)

หลายคนบ่นและคร่ำครวญเกี่ยวกับอดีตของพวกเขา แบกความผิดพลาดของเมื่อวานนี้ แทนที่จะมองไปที่อนาคตด้วยความหวังและโอกาสที่นำเสนอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งที่ถูกพูด ทำ หรือเขียนต่อต้านคุณเมื่อวานนี้นั้นไม่สำคัญอะไรเลย จงมองดูอนาคตข้างหน้าที่สดใสและเปี่ยมไปด้วยพระสิริของคุณ จงโฟกัสไปที่ปัจจุบันและอนาคต

ผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในเมื่อวานนี้มักจะผิดหวังและไม่สามารถมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีที่แท้จริงได้ ในความสัมพันธ์ของคุณ จงปฏิเสธที่จะโฟกัสไปที่ข้อผิดพลาดและความไม่พอใจของเมื่อวานนี้ ไม่มีความงดงามหรือพระสิริในเมื่อวานนี้ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตของคุณบนพื้นฐานของประสบการณ์ของเมื่อวานนี้

บางคนอาจพูดว่า “ตอนนี้ฉันมีงานใหม่แล้ว ฉันไม่ต้องการให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในอดีตเกิดขึ้นอีกครั้ง ฉันจะต้องระมัดระวังอย่างมาก” หลังจากนั้นเนื่องจากผลของการระวังตัวมากเกินไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงประสบการณ์เชิงลบใดๆ ที่พวกเขาอาจมีในอดีต ผลผลิตของพวกเขาจึงขาดศักยภาพที่แท้จริง สิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาไม่ถูกพบเห็นและไม่ถูกได้ยินเนื่องจากพวกเขาอนุญาตให้ประสบการณ์ในอดีตนำทางชีวิตของพวกเขา

จงให้พระคำของพระเจ้านำทางคุณ ไม่ใช่ประสบการณ์ในอดีตของคุณ จงรับแรงบันดาลใจจากความชื่นชมยินดีและแรงบันดาลใจของวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและมีพระสิริที่มากกว่า ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกว่า “อย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีต” อะไรคือประสบการณ์ที่แย่มากที่ไม่ยอมออกไปจากความคิดของคุณ? จงปลดปล่อยมันออกไป!

ความสำเร็จและความล้มเหลวของเมื่อวานนี้ไม่ควรทำให้คุณเป็นเชลยของอดีตของคุณ แต่จงติดอาวุธด้วยพระคำและด้วยความเชื่อในหัวใจของคุณ จงถึงเข้าใจถึงอนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดไว้สำหรับคุณ และพระองค์จะทำสิ่งใหม่และสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผ่านทางคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์และทำให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระจ่างที่จะเห็นและเดินไปในอนาคตที่เปี่ยมด้วยพระสิริของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกยึดไว้โดยประสบการณ์ของเมื่อวานนี้ เพราะว่าเส้นทางของข้าพระองค์เป็นเหมือนอรุณที่ส่องสว่างมากขึ้นและมากขึ้นเพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:อิสยาห์ 43:18-19; ฟีลิปปี 3:13-14


Comments are closed