วันอังคารที่ 10 มีนาคม  2020

จงมองข้ามช่องทางต่างๆไป
Look Beyond The Channels

เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด เรารู้จักนกแห่งขุนเขาทุกตัว และสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา

(สดุดี 50:10-11)

เช่นเดียวกับข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ใน ฮักกัย 2:8 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันถึงอำนาจอธิปไตยของพระองค์เหนือทรัพยากรของโลกนี้ว่า เงิน​เป็น​ของ​เรา และ​ทอง​ก็​เป็น​ของ​เรา พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ” ดาวิดก็ไม่ได้สงวนคำพูดใดๆในเรื่องนี้เลย ในขณะที่เขายอมรับรู้องค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้สร้างและเจ้าของทุกสิ่งอย่างมากมายว่า “โลก​กับ​สรรพ​สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ ทั้ง​พิภพ​กับ​บรร​ดา​ผู้​ที่​อยู่​ใน​พิภพ​นั้น” (สดุดี 24:1)

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรต่อเรา? หมายความว่าเราเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งของโลกนี้เท่ากับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพราะว่าเราเป็นทายาทของพระองค์ โรม 8:17 กล่าวว่า และ​ถ้า​เรา​เป็น​ลูก​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทา​ยาท คือ​เป็น​ทา​ยาท​ของ​พระ​เจ้า และ​เป็น​ทา​ยาท​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์..” น่าเศร้าที่คริสเตียนจำนวนมากยังพบว่าตนเองต่อสู้ดิ้นรนทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการตามความฝันได้ ปัญหาส่วนใหญ่คือความไม่รู้ พวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรของพวกเขาอาศัยอยู่ในพวกเขา และดังนั้นความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง หรือการเงินที่พวกเขาต้องการจะเกิดขึ้นจากภายในของพวกเขา

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า​ได้​ให้​ทุก​สิ่ง​แก่​เรา ที่​จำ​เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า..” ความมั่งคั่งของคุณอยู่ในตัวคุณ จงนำมันออกมา พระเยซูตรัสในมัทธิว 12:35 ว่า คน​ดี​ก็​เอา​ของ​ดี​มา​จาก​คลัง​แห่ง​ความ​ดี​ใน​ตัว​ของ​เขา..” อย่าคร่ำครวญว่าเหตุผลที่คุณไม่สามารถทำตามโครงการของคุณได้เนื่องจากการไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน สิ่งเหล่านั้นคือช่องทาง แต่พระเจ้าเป็นแหล่งทรัพยากรของคุณ และพระองค์ได้ทำให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในพระเยซูคริสต์

จงปฏิเสธที่จะจำกัดการเงินของคุณด้วยสิ่งที่คุณเห็น หรือสิ่งที่เรียกว่าแหล่งทรัพยากรทางโลก ความจริงก็คือว่าไม่มีแหล่งทรัพยากรทางโลก สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นช่องทาง และคุณต้องมองข้ามช่องทางเหล่านี้ไป! แหล่งทรัพยากรที่แท้จริงเพียงแหล่งเดียวของคุณคือพระบิดาในสวรรค์ และคุณเสียบเข้ากับการจัดเตรียมนิรันดร์ของพระองค์ที่ซึ่งคุณไม่เคยเหือดแห้ง พระองค์เป็นผู้จัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ และพระองค์อาศัยอยู่ในตัวคุณ ถ้าคุณต้องการเครื่องมือสำหรับธุรกิจของคุณหรือทุนสำหรับโครงการของคุณ จงนำสิ่งนี้ออกมาจากภายใน! จงมองข้ามรัฐบาล มนุษย์ และนายจ้าง และสมาชิกในครอบครัว เมื่อมาถึงเรื่องการเงินของคุณ ฮาเลลูยา! พวกเขาอาจเป็นช่องทาง แต่แหล่งทรัพยากรของคุณคือพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณเพราะแม่น้ำแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองไหลออกมาจากภายในของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ผลิตความร่ำรวย ความมั่งคั่ง ความแข็งแรง สุขภาพ และชัยชนะที่ยั่งยืนออกมาจากส่วนลึกสุดของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 15:4; 1 โครินธ์ 8:6


Comments are closed