พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013

จงพร้อมที่จะให้
Be Prompt To Give

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7)

เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าบอกคุณให้ถวายสิ่งที่คุณรักมากให้กับพระองค์ จงพร้อมที่จะทำเช่นนั้น บางคนอาจทำสิ่งที่ไม่ฉลาดโดยการยึดสิ่งนั้นไว้และต่อสู้กับตัวเองว่าควรจะให้ดีหรือไม่ แต่ลองคิดดูให้ดีว่า มีใครบ้างที่สามารถให้พระเจ้าได้มากกว่าที่พระองค์ให้? เพื่อว่าเมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะเข้าสู่ระดับต่อไปในความรุ่งเรืองของคุณในพระองค์
เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องพร้อมที่จะให้นั่นก็คือว่าการถวายเงินทองของคุณแด่พระเจ้าบางครั้งเป็นเหมือนค่าไถ่สำหรับชีวิตของคุณจากสิ่งชั่วร้าย สุภาษิต 13:8 กล่าวว่า “ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา…” จำเป็นที่คุณจะต้องตระหนักว่าถึงแม้ว่าซาตานจะเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้แล้วก็ตาม มันยังเป็นกบฏ ผู้ที่แสวงหาทุกวิถีทางที่จะทำร้ายคนของพระเจ้า ดังนั้นจงอย่าให้มันมีที่ยืนในชีวิตของคุณ การถวายพิเศษเป็นเหมือนวิธีการที่แน่นอนในการทำให้มันเงียบ และระงับวางเครื่องกีดขวางของมันในชีวิตของคุณ
คำพยานมากมายจากผู้คนที่ได้รับการรักษาจากโรคร้ายหลังจากที่พวกเขาได้ถวายทรัพย์พิเศษ การถวายนั้นได้กลายเป็นค่าไถ่สำหรับชีวิตของพวกเขา! จงอย่ายึดสิ่งใดที่พระเจ้าบอกให้คุณถวาย เพราะว่าพระสัญญามีไว้สำหรับผู้ที่ให้ ลูกา 6:38 กล่าวว่า “จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น”
คุณได้จำกัดพระเจ้าในการประทานให้คุณเมื่อคุณลังเลที่จะให้ อย่าจำกัดพระเจ้าในความคิดของคุณ! เลิกคิดว่าคุณจะสูญเสียในการเป็นผู้ให้ เพราะว่าไม่เคยมีใครเป็นคนโง่ในความเชื่อ ไม่ควรมีสิ่งใดที่มากเกินไปสำหรับคุณที่จะให้กับพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเวลาของคุณ เงินทอง หรือความสามารถของคุณ สิ่งสวยงามก็คือว่า ไม่ว่าคุณจะให้อะไรกับพระองค์ในความเชื่อ พระองค์จะทวีคูณมันกลับมาให้กับคุณเป็นร้อยเท่า

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและการคุ้มครองในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ให้ด้วยใจยินดีเสมอ โดยไม่ยับยั้งไว้ เพราะว่าข้าพระองค์ตระหนักว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีนั้นมาจากพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแหล่งทรัพยากรของข้าพระองค์ ความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความสารถของพระองค์ที่เพิ่มขึ้นในข้าพระองค์ในการให้และเป็นพระพร ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8; สดุดี 20:1-3; สดุดี 50:14-15


Comments are closed