วันพุธที่ 25 มีนาคม  2020                                                                           

จงฝึกฝนวินัยของคุณเองให้อธิษฐาน
Discipline Yourself To Pray

แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ (เศคาริยาห์ 4:6)

ความสำเร็จที่แท้จริงเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณและอยู่บนพื้นฐานของหลักการฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง คุณก็จะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลจากมิติฝ่ายวิญญาณ และวิธีหลักในการทำสิ่งนี้ก็คือผ่านการอธิษฐาน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะคุกเข่าในการอธิษฐานและฝึกฝนตัวเองให้อธิษฐาน ก็จะไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประสบความสำเร็จได้

คริสเตียนบางคนคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องตลก พวกเขาอธิษฐาน 3 นาทีก็เสร็จแล้ว แม้ในขณะที่พวกเขากำลังอธิษฐาน พวกเขาก็ถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยสิ่งอื่น สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สงสัยว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างถึงเกิดขึ้นซึ่งทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อในชีวิต จงฝึกฝนวินัยตัวเองให้อธิษฐาน ตั้งใจทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ ฝันร้ายของคุณจะจบลงเมื่อคุณค้นพบประสิทธิภาพของการอธิษฐาน เมื่อคุณรับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในมิติฝ่ายวิญญาณ สิ่งเหล่านั้นก็จะสำแดงออกในมิติฝ่ายโลก เมื่อเดโบราห์และบาราคต่อสู้กับสิเสราและกองทัพของเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า ดวง​ดาว​ก็​สู้​รบ​จาก​สวรรค์จาก​วิถี​ของ​มัน พวก​มัน​รบ​กับ​สิเส​รา (ผู้วินิจฉัย 5:20)

มิติฝ่ายวิญญาณเป็นที่ที่คุณกำหนดสถานการณ์ในชีวิตของคุณเพื่อควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก และหัวเราะอย่างมีชัยชนะ คุณกลายเป็นเหมือนดาวิด นั่นคือความล้ำลึกและสิ่งอัศจรรย์ต่อโลกของคุณ! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่จะได้เห็นพันธกิจของพระวิญญาณของพระองค์ผ่านทางการอธิษฐาน ขณะที่ข้าพระองค์ให้ความสนใจที่จะติดต่อสื่อสารกับพระองค์ ดวงตาของข้าพระองค์ก็เปิดรับความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณ และความคิดของพระองค์ก็ได้รับการเปิดเผยต่อวิญญาณของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เดินในการครอบครอง ชัยชนะ และพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:19-21; เอเฟซัส 6:12; 2 โครินธ์ 10:4


Comments are closed