อาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2018

จงประกอบด้วยพระวิญญาณเสมอ
Be Full Of The Spirit Always

“พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด” (กิจการ 2:4)

    คริสตจักรในยุคแรก เข้าใจความสำคัญของการเต็มล้นอยู่เสมอด้วยพระวิญญาณ มันเป็นมาตราฐาน พวกเขาไวต่อพระวิญญาณ พวกเขาจดจ่อที่พระเจ้า หลังจากประสบการณ์ของพวกเขาใน กิจการ 2:4 พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหว แล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์…” (กิจการ 4:31)

เราจะมีคริสตจักรที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ถ้าหากว่าในวันประชุมนมัสการทุกคนในที่ประชุมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นควรจะเป็นเรื่องที่เกิดเป็นประจำ นั่นคือความฝันของพระเจ้าสำหรับพวกเราทุกคน ในกิจการ 6:5 พระคัมภีร์อธิบายว่า สเตเฟนเป็นผู้ที่เต็มด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กิจการ 11:24 กล่าวถึงบารนาบัสและอธิบายอย่างเดียวกัน

ไม่มีใครสามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าได้โดยปราศจากการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงดิ้นรนและสับสน พวกเขาอยู่ในจุดที่กำลังจะเลิกการรับใช้ ไม่น่าเป็นเช่นนั้น ถ้าหากพวกเขาทำตามพระวจนะ เหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลง

เปโตร สเตเฟน และบารนาบัสได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนที่ “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ให้คุณได้รับการกล่าวถึงเช่นกันว่า เป็นผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องทำให้แก่คุณ มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเต็มที่ และพระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร (อ่านเอเฟซัส 5:18-21) ข้อ 18 ในฉบับ Amplified Classic กล่าวว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่น ซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มอยู่เสมอและรับการกระตุ้นด้วยพระวิญญาณ (บริสุทธิ์)”

ตลอดเวลาที่คุณตื่นอยู่ คุณต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่พบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และมีศักดิ์ศรีมากขึ้นตลอด มันไม่สำคัญว่าอุปสรรค์กีดขวางคืออะไร เมื่อคุณไปถึงมันจะล่มสลาย ถ้ามันไม่ล่มสลาย คุณจะผลักมันล้มลง ถ้าผลักแล้วไม่ล้ม คุณก็เดินผ่านทะลุมันไป จะไม่มีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเรื่องที่จำกัด เมื่อคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณเป็นคนที่ไม่มีใครชนะได้จริงๆ พระเกียรติจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเสมอ ด้วยสติปัญญา วิจารณญาณที่ดี ความรู้ ศักดิ์ศรีและการครอบครอง ไม่มีอุปสรรคใดจะมาต้านทานได้ ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือสิ่งที่จำกัดสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยพลังและฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เพื่อทำกิจการแห่งความชอบธรรม ขอถวายสาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18-21; กิจการ 4:31; 1 ซาโลมอน 10:6-7


Comments are closed