ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

มี “อาการของความไม่เพียงพอ” ในหมู่คนจำนวนมากในคริสตจักร และมันอยู่เป็นเวลานานจนตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติ ยกตัวอย่างเช่น คุณได้ยินข้อความทำนองนี้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเติมข้าพระองค์ให้เต็ม ข้าพระองค์หิวพระองค์!” พวกเขาคิดว่ายิ่งพวกเขาร้องเกี่ยวกับความหิวพระเจ้าของพวกเขามากเท่าไร พระองค์ก็จะยิ่งตอบสนองพวกเขาเร็วขึ้นเท่านั้น แต่การประกาศดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระคำถึงสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีในพระคริสต์

ลองคิดดูสักครู่ว่าคุณต้องการพระองค์มากขึ้นแค่ไหน เมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในคุณอย่างบริบูรณ์? คุณอยู่ในพระบิดา และพระบิดาอยู่ในคุณ จงตระหนักถึงความเป็นจริงนี้อย่างเต็มที่ จงเลิกพยายามเข้าไปให้ถึงพระองค์หรือทำตัวเหมือนคนแปลกหน้าและคนต่างชาติ คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ฮาเลลูยา! ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากคือความไม่รู้พระคำ

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระคริสต์ในคุณ คือความหวังแห่งพระสิริ (โคโลสี 1:27) ไม่ใช่แค่บางส่วนหรือบางแง่มุมของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในตัวคุณ แต่เป็นบุคคลทั้งหมดของพระองค์! คุณเต็มไปด้วยพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณเป็นบ้านของพระเจ้า พลับพลาที่มีชีวิตของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้อยู่ในสวรรค์มากกว่าที่อยู่ในตัวคุณ คุณควรจะเชื่อในสิ่งนี้ เพราะว่ามันจะกำจัดอาการพึ่งพาและไม่เพียงพอ

เป็นความผิดพลาดที่จะคิดว่ายิ่งเราสารภาพความอ่อนแอของเรามากเท่าไร พระองค์ก็ยิ่งอยู่ในเรามากขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่ อย่าพูดต่อต้านพระคำ การกล่าวสารภาพถึงความไม่เพียงพอของคุณทำลายความเชื่อและประสิทธิภาพของคุณในพระคริสต์ และเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกสิ่งที่พระเยซูได้เสด็จมาทำเพื่อคุณ ยกตัวอย่างเช่น มีใครบ้างที่สามารถอ่านข้อพระคัมภีร์หลักของเราและยังคงอธิษฐานว่า “โอ้ องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ชนะด้วย” หรืออย่างที่บางคนพูดว่า “สักวันหนึ่งเราจะชนะ”?

พระคำกล่าวว่าคุณชนะแล้ว สังเกตว่าเป็นอดีตกาล นี่ไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นข้อตกลงที่ทำเสร็จแล้ว เป็นความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ การกล่าวสารภาพของคุณควรและต้องเป็นสิ่งที่พระคำพูดเกี่ยวกับคุณ อย่ากล่าวสารภาพความรู้สึกไม่เพียงพอของคุณ จงกล่าวสารภาพพระคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันอยู่ในพระบิดา และพระบิดาอยู่ในตัวฉัน และฉันก็ตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ ทุกที่ที่ฉันไป ฉันไปในและกับพระบิดาซึ่งอาศัยอยู่ในตัวฉันอย่างถาวร ฉันเป็นสำนักงานใหญ่ของพระเจ้า ในพระองค์ฉัน​มี​ชีวิต และ​ไหว​ตัว และ​เป็น​อยู่​ใน​พระ​องค์ โลกนี้ยอมจำนนต่อฉัน ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 2:9-10; โคโลสี 1:26-27


Comments are closed