วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม    2020  

จงทำให้เมฆของคุณเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง

Saturate Your Cloud With The Right Words

เมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำ มันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลก และเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือ มันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้น (ปัญญาจารย์ 11:3)

ในฐานะคริสเตียนคุณเป็นปุโรหิตและกษัตริย์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระ​ดำ​รัส​ของ​กษัตริย์​อยู่ที่ไหน ที่นั่นก็มีฤทธิ์อำ​นาจ (ปัญญาจารย์ 8:4) ดังนั้นจงพูดต่อ ฉันไม่ได้หมายถึงพูดมาก ฉันหมายถึงการกล่าวยืนยันพระคำต่อไป พระเยซูบอกว่าคุณจะมีสิ่งที่คุณพูด (มาระโก 11:23) ดังนั้นจงมีสิ่งที่ฉันเรียกว่า “ชั่วโมงแห่งการพูด” ซึ่งสิ่งที่คุณทำทั้งหมดก็คือเข้าไปในห้องชั้นในและกล่าวยืนยันพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของคุณ อนาคตและลิขิตชีวิตของคุณ จงพูดให้การเงินของคุณขึ้น จงพูดให้ครอบครัวของคุณขึ้น จงพูดให้ธุรกิจของคุณขึ้น จงพูดให้สุขภาพของคุณขึ้น

ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไร จงเขียนส่วนหนึ่งของข้อพระคัมภีร์ว่าคุณเป็นใครหรือสิ่งใดเป็นของคุณในพระคริสต์ และเริ่มกล่าวยืนยันสิ่งเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชมห้องสมุดดิจิตอลของศิษยาภิบาล คริส เพื่อดูและฟังข้อความที่สร้างความเชื่อ อีกไม่นานคำพูดที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณและออกมาจากปากของคุณ จงทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง และคุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณภายในเวลาอันสั้น นั่นเป็นเพราะว่าคำพูดเป็นสิ่งต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพของพระเจ้า นั่นคือมีพลังงานฝ่ายวิญญาณ

เมื่อคุณพูด คุณปลดปล่อยพลังงานในโลกฝ่ายวิญญาณไปในทิศทางของเนื้อหาเนื่องจากถ้อยคำเป็นปริมาณของทิศทาง ฉันพูดว่ามี “ชั่วโมงของการพูดคุย” ในช่วงเวลาดังกล่าวคุณไม่เพียงแต่พูดในอากาศเท่านั้น คุณกำลังพูดถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ นั่นคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกในชีวิตและอนาคตของคุณ

ตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีใหม่นี้และตลอดนี้ จงฝึกฝนสิ่งนี้ จงกำหนดรูปร่างและกรอบของอนาคตที่คุณต้องการด้วยคำพูดของคุณ จงเก็บสะสมถ้อยคำในวิญญาณที่จะผลิตการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องให้แก่คุณในเวลาที่กำหนดไว้ จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำให้เมฆของคุณเต็มไปด้วยถ้อยคำพูดที่ถูกต้องและปกครองโลกของคุณ อาเมน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคำของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของฉันและในปากของฉัน นั่นคือคำแห่งความเชื่อที่ฉันได้รับ และซึ่งกำลังผลิตผลลัพธ์ในตัวฉันและในสถานการณ์ของฉัน ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร เพราะว่า

พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ในฉัน​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก ฉันเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ฉันครอบครองเป็นกษัตริย์ในชีวิต ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:ฮีบรู 13:5-6; โยชูวา 1:8; มาระโก 11:23


Comments are closed