ประชาชาติทั้งสิ้นได้ล้อมข้าพเจ้า แต่โดยพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะห้ำหั่นพวกเขา (สดุดี 118:10)

คำว่า “จะ” ที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคัมภีร์ข้างบนไม่ได้มีอยู่ในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่เป็นการยืนยัน เช่นเดียวกับฉบับแปลอื่นๆ หลายฉบับ ฉบับ NIV แปลได้อย่างถูกต้องด้วยการกล่าวว่า “ประชาชาติทั้งสิ้นได้ล้อมข้าพเจ้า แต่โดยพระนามพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าห้ำหั่นพวกเขา” เขาไม่ได้กล่าวว่า “…ข้าพเจ้าจะห้ำหั่นพวกเขา”

ดาวิดกำลังทำการป่าวประกาศในพระวิญญาณก่อนที่เขาจะทำลายศัตรูของเขาด้วยดาบ เขาต้องทำลายพวกเขาด้วยคำพูดก่อน สิ่งนี้สำคัญมากเพราะมันแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจัดการกับปฏิปักษ์อย่างไร คุณจะต้องกำจัดอิทธิพลของซาตานต่อบรรดาประเทศ ผู้นำ และรัฐบาลของโลกนี้ นั่นคือสิ่งที่คุณทำในการอธิษฐานเพื่อชาติและผู้นำ

ดาวิดเน้นที่วลีว่า “ห้ำหั่น” เพราะบางครั้งคุณต้องพูดหลายๆครั้ง เมื่อเราได้ยินเรื่องสงคราม การระบาดใหญ่ ความไม่มั่นคง เศรษฐกิจตกต่ำ ฯลฯ และเราสังเกตเห็นว่าซาตานกำลังฉวยโอกาสจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวและนำประเทศไปในทางที่ผิด เราก็ก้าวเข้ามา เช่นเดียวกับดาวิดเราตัดอิทธิพลของซาตานออกไป

เมื่อคุณเห็นปฏิปักษ์กำลังอาละวาด ยึดจับตัวประเทศไว้ในรูปแบบใดก็ตาม อย่าเงียบ นั่นคือตัดอิทธิพลของมันออกไปด้วยคำอธิษฐานและถ้อยคำที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​พระ​ดำ​รัส​ของ​กษัตริย์​นั้น​มี​อำ​นาจ…” (ปัญญาจารย์ 8:4) และเราเป็น​กษัตริย์และ​ปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​ (วิวรณ์ 1: 6)

แม้ในขณะนี้ด้วยสิทธิอำนาจที่ได้ถูกมอบให้แก่เราในพระนามของพระเยซูเจ้า จงเข้ามาแทนที่และกำจัด​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ และความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณในที่สูงออกไป จงขับไล่พวกมันออกไปจากบ้าน โรงเรียน รัฐบาล และจากสถานที่สาธารณะ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูซึ่งทำให้เรามีชัยเหนือซาตานและเพื่อนพ้องของมัน โดยสิทธิอำนาจนั้นฉันตัด​เทพ​ผู้​ครอง ศักดิ​เทพ เทพ​ผู้​ครอง​พิภพ​ใน​โมหะ​ความ​มืด​แห่ง​โลก​นี้ และความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณในที่สูงออกไปจากทุกส่วน องค์การ และแง่มุมของรัฐบาลในประเทศของฉัน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

สดุดี 118:10-12; เอเฟซัส 6:12


Comments are closed