วันจันทร์ที่ 6 มกราคม   2020    

จงตระหนักถึงและเฉลิมฉลองพระคุณ
Recognize And Celebrate Grace

แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

เมื่อพระเจ้าส่งเสริมคุณ พระองค์จะทรงเพิ่มพระคุณให้กับชีวิตของคุณ ด้วยพระคุณที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น พระคุณประทานความสามารถให้แก่คุณมากขึ้นและเปิดประตูให้แก่คุณ แต่สิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับพระคุณก็คือคุณต้องตระหนักถึงสิ่งนี้ซึ่งกระหายการรับรู้

คุณอาจสังเกตเห็นว่าชื่อ “พระคุณ” โดยทั่วไปเป็นชื่อของผู้หญิง สิ่งนี้อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับพระคุณ นั่นคือมันเป็นแบบผู้หญิง บางอย่างที่ดึงดูดใจ ผู้หญิงสวยชอบที่จะได้รับการยอมรับ เธอแต่งตัวน่ารักเพราะว่าเธอชอบที่จะได้รับการยอมรับ พระคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าคุณพลาดที่จะตระหนักถึงพระคุณ สิ่งนี้ก็จะหงุดหงิด และจะถอนตัวและหยุดทำงาน

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คริสเตียนบางคนไม่เห็นการสำแดงออกของพระคุณในชีวิตของพวกเขาเท่าที่ควร จงเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองพระคุณ จงตระหนักว่าคุณเต็มไปด้วยพระคุณ ล้อมรอบไปด้วยความโปรดปรานจากสวรรค์ในทุกที่และทุกวัน คุณจะประหลาดใจในการเพิ่มขึ้นของพระพรและการสำแดงของพระวิญญาณที่คุณจะมีประสบการณ์ในชีวิตของคุณ

จงระลึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งพระคุณ ดังนั้นในการเฉลิมฉลองพระคุณ คุณก็กำลังเฉลิมฉลองพระองค์ ดังนั้นพระองค์ก็จะสำแดงถึงความงดงามและพระสิริของพระองค์เรื่อยๆ ในชีวิตของคุณ ทันใดนั้นคุณก็จะพบว่าคุณได้รับการเรียกและเลือกสำหรับงาน พระพร การเลื่อนตำแหน่ง และตำแหน่งที่คุณไม่มีคุณสมบัติ แม้แต่คนที่กล่าวว่าไม่ชอบคุณก็จะทำสิ่งดีๆให้แก่คุณ นั่นคือฤทธิ์อำนาจแห่งพระคุณ

แม้ตอนนี้พระคุณของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นในชีวิตของคุณ ทำให้พระสิริของพระองค์ถูกเปิดเผยสำแดงในทุกสิ่งที่คุณทำโดยนำคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่และการเลื่อนตำแหน่งในระดับขั้นต่อไป จงรับสิ่งนี้ จงเฉลิมฉลองสิ่งนี้ จงกล่าวยืนยันสิ่งนี้ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับผลของพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ซึ่งทำให้ข้าพระองค์เติบโตและสำแดงให้เห็นถึงความงดงาม  อุปนิสัย และพระพรของพระวิญญาณ ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระคุณที่บริบูรณ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความโปรดปราน การเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มขึ้นของความได้เปรียบ และพระพรนับไม่ถ้วน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 เปโตร 1:2; ยอห์น 1:16; 2 โครินธ์ 9:8; 2 เปโตร 3:18


Comments are closed