วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020               

จงดำเนินชีวิตอย่างมีชัยทุกๆ วัน
LIVE TRIUMPHANTLY EVERY DAY

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก (1 ยอห์น 5:4)

เราได้รับการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ เราไม่ใช่คนธรรมดา พระเยซูไม่เพียงแต่ประทานชีวิตเหนือธรรมชาติให้แก่เราเท่านั้น แต่ยังมาเพื่อสำแดงให้เราเห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้ ขณะที่พระองค์ดำเนินบนโลกนี้ ชีวิตและพันธกิจของพระองค์เป็นการสำแดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพระเจ้าและการครอบครองของพระวิญญาณ พระองค์มีความคิดของการครอบครองอย่างสมบูรณ์ พระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้ความเสื่อมโทรมและความมืดของโลกนี้ พระองค์ปกครองเหนือธรรมชาติและดำเนินชีวิตอยู่เหนือองค์ประกอบของมัน ฮาเลลูยา!

ชีวิตแห่งชัยชนะของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกเป็นตัวอย่างให้เราทำตาม เนื่องจากเรามีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์ เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยทุกวันด้วยการปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระ​องค์​ทรง​เป็น​เช่น​ไร เรา​ใน​โลก​นี้​ก็​เป็น​เช่น​นั้น (1 ยอห์น 4:17) คุณได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเป็นไปได้ภายในระบบของคุณ คุณอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่ในฐานะเหยื่อ แต่ในฐานะของคนที่เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต พระเจ้าได้ประทานอำนาจเหนือทุกสิ่งให้แก่คุณ (ปฐมกาล 1:28) พระองค์ประทานชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้แก่คุณ ไม่เพียงแค่เหนือสถานการณ์และพลังของธรรมชาติ แต่ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ชั่วร้ายด้วย นั่นคือซาตานและพวกพ้องของมัน

จงปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตแบบธรรมดา จงดูองค์เจ้านายเป็นตัวอย่าง พระองค์เดินบนน้ำ เปิดตาคนตาบอด เปิดหูคนหูหนวก ทำให้คนง่อยเดินได้ ทำให้คนใบ้พูดได้ ทำให้คนเป็นขึ้นมาจากความตาย และเอาชนะกฎธรรมชาติอย่างแท้จริง เราสามารถทำได้และต้องทำเหมือนกัน เพราะว่าเราอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับพระองค์ ความเป็นพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในคุณ พระคริสต์ยังทรงพระชนม์อยู่และทำงานอยู่ในคุณ ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้คุณผิดหวังได้ จงดำเนินชีวิตอย่างมีชัยทุกวัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ชีวิตของฉันเหนือธรรมชาติ และฉันดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีชัยทุกวัน พระคริสต์ในฉันคือหลักประกันของชีวิตที่เป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ฉันเหนือกว่าซาตาน สถานการณ์ในชีวิต ความมืด และภาวะเศรษฐกิจของโลกนี้ ฉันเป็นผู้มีชัยในพระเยซูคริสต์ ทั้งตอนนี้และตลอดไป ในพระนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม

1 ยอห์น 5:4; 1 ยอห์น 4:4; ลูกา10:19

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 5:1-30 & 1 พงศ์กษัตริย์ 4-6

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 7:1-9 & สุภาษิต 6


Comments are closed