วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2020                                                                                                                      

จงดำเนินชีวิตอยู่เหนือความจำเป็น
Live Above Needs

และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:19)

คนจำนวนมากอยู่ในวัยเด็กในการเดินกับพระเจ้า คำอธิษฐานของพวกเขาเต็มไปด้วยคำขอที่ไม่หยุดหย่อนสำหรับสิ่งที่เป็นวัตถุ พวกเขาต้องการบ้านใหม่ รถยนต์ นาฬิกาหรือเสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบที่ดี เงินฯลฯ ความจริงก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะให้แก่คุณนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ สิ่งที่พระองค์ต้องการให้แก่คุณคือพระคำของพระองค์ในวิญญาณของคุณ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ

คุณอาจถามว่า “แต่พระเจ้าไม่ได้บอกเราหรือว่าให้เราขออะไรก็ได้ที่เราต้องการ?” ส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ข้อนั้นกล่าวว่า จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ ..เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้..” (มัทธิว 7:7-8) แท้จริงแล้วนั่นคือคำพูดของพระเยซู แต่ก่อนอื่นเมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณต้องตระหนักว่านี่คือสิ่งที่ได้กล่าวไว้กับที่ประชุมชาวยิวก่อนการทรงไถ่ นี่ไม่ใช่ข้อความของพระคริสต์ต่อคริสตจักร คุณต้องเข้าใจว่าข้อความนี้เป็นพระพรสำหรับคริสเตียนที่เป็นทารก ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

เปาโลกล่าวว่า เมื่อ​ข้าพเจ้า​ยัง​เป็น​เด็ก ข้าพเจ้า​พูด​อย่าง​เด็ก คิด​อย่าง​เด็ก ใคร่​ครวญหา​เหตุผล​อย่าง​เด็ก แต่​เมื่อ​ข้าพเจ้า​เป็น​ผู้ใหญ่ ข้าพเจ้า​ก็​เลิก​อาการ​เด็ก​เสีย​” (1 โครินธ์ 13:11)  “จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้” มีไว้สำหรับเด็กๆ เมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21) เมื่อคุณเติบโตขึ้นในความรู้เรื่องพระเจ้า คุณจะค้นพบว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้านั้นเป็นของคุณแล้ว (2 เปโตร 1:3) ไม่มีอะไรที่คุณต้องขอจากพระเจ้า เพราะว่าความจำเป็นของคุณได้เข้าไปสู่ระบบแห่งการจัดเตรียมของพระองค์!

จงอ่านเรื่องราวของพระเยซู พระองค์ไม่มีการตระหนักถึงความขัดสนหรือการขาดแคลน พระองค์ไม่จำเป็นต้องขอสิ่งใดจากพระบิดา ช่างเป็นสถานที่ที่ดีจริงๆ เป็นที่ที่คุณไม่มีความตระหนักรู้ถึงความขัดสน! ใน 1 โครินธ์ บทที่ 1 เปาโลไม่ได้พูดอย่างอ้อมแอ้มในข้อที่ 9 เมื่อเขากล่าวว่า “…พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทรง​ความ​สัตย์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ท่าน​ให้​สัมพันธ์​สนิท​กับ​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ คือ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​ นั่นหมายความว่าคุณได้ถูกนำเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเป็นหุ้นส่วน ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับราชาแห่งจักรวาล ถ้านี่เป็นเรื่องจริง คุณจะขาดแคลนอะไรอีกในโลกนี้! ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของคุณ เพราะว่าคุณเป็นทายาทของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความชื่นชมยินดีและผลประโยชน์ของการสามัคคีธรรม ซึ่งเปิดตาของข้าพระองค์สู่ความจริงที่ว่าพระองค์ได้ตอบสนองความจำเป็นทุกอย่างของข้าพระองค์ตามความมั่งคั่งแห่งพระสิริของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์เพ่งความสนใจไปที่พระคำ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรของข้าพระองค์ ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์เป็นของข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เป็นทายาทของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 9:8-11; สดุดี 121:1-2; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed