วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม  2019

จงคิดตามและปฏิบัติตามพระคำ
Contrive And Practise The Word

จงใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้และทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่กับสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่าน (1 ทิโมธี 4:15)

คำภาษากรีกของคำว่า “ใคร่ครวญ” มีความนัยที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ นี่คือคำว่า “เมเลทาโอ” (Meletao) ซึ่งหมายถึงการตั้งใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง และหลังจากนั้นจึงคิดตาม นอกจากนี้ยังหมายถึงการฝึกฝนในความคิดของคุณ ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราบอกให้ใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า นั่นหมายถึงการตั้งใจของคุณที่สิ่งนี้ คิดค้น และฝึกฝนในความคิดของคุณ

ลองจินตนาการในความคิดของคุณถึงงานประกาศที่คุณกำลังจะจัดขึ้น หรือฝึกฝนในความคิดของคุณถึงผู้คนที่คุณกำลังจะนำมาถึงพระคริสต์ในปีต่อไป! เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องพิจารณา คิดตาม และฝึกฝนพระคำของพระเจ้าและนิมิตของพระองค์ในความคิดของคุณเป็นครั้งคราว จงดูว่าคุณกำลังเดินอยู่ในความเป็นจริงของพระคำและนิมิตที่สิ่งนี้สร้างขึ้นในวิญญาณของคุณ

โยชูวา 1:8 กล่าวว่า อย่า​ให้​หนัง​สือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​นี้​ห่าง​จาก​ปาก​ของ​เจ้า แต่​จง​ตรึก​ตรอง​ตาม​นั้น​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ข้อ​ความ​ทุก​ประ​การ​ที่​เขียน​ไว้​นั้น แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​เจริญ และ​ประ​สบ​ความ​สำเร็จ” จงสังเกตส่วนที่ขีดเส้นใต้ การใคร่ครวญ คิดตามพระคำ จะทำให้คุณทำในสิ่งที่พระคำพูด นั่นคือจะขับเคลื่อนคุณให้ลงมือทำ และพระพรนั้นถูกทำให้สำแดงออกใน “การกระทำ” (ยากอบ 1:22-24)

ปี 2020 จะเป็นอย่างไรสำหรับคุณ? จงเริ่มที่จะคิดตามและฝึกฝนในความคิดของคุณ จงเห็นนิมิตแห่งพระสิริ นิมิตของตัวคุณเองที่เดินไปในระดับที่สูงขึ้นและในมิติแห่งความเชื่อ จงเห็นว่าคุณกำลังทำแผนที่เขตแดนใหม่และสร้างเส้นทางใหม่สำหรับข่าวประเสริฐ ฮาเลลูยา! บางทีปีนี้อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้ อย่าท้อใจ เดี๋ยวนี้จงคิดค้นสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นในอนาคต

จงระลึกว่าคุณคือสถาปนิกแห่งชีวิตของคุณเองด้วยการออกแบบจากสวรรค์ โดยการฝึกฝนสถาปนิกสามารถคิดถึงความยาวและความกว้างของตึกระฟ้าในความคิดของเขาได้ แม้ก่อนที่จะวางรากฐานของอาคาร สำหรับเขาแล้วตึกนั้นคือความเป็นจริงแล้วแม้ว่ามันอาจจะยังอยู่ในกระดาษก็ตามเช่นเดียวกัน

จงให้ภาพของชีวิตและอนาคตที่เปี่ยมด้วยพระสิริของคุณนั้นชัดเจนและเป็นจริงในวิญญาณของคุณขณะที่คุณใช้เวลาในการอธิษฐานและใคร่ครวญ (อพยพ 26:26; ฮีบรู 8:5)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ความคิดของข้าพระองค์อยู่บนพระคำที่ไม่ผิดพลาดของพระองค์ ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ผ่านทางพระคำจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจน ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริผ่านทางฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์ และข้าพระองค์เห็นว่าตัวเองก้าวหน้ามากขึ้น ยึดครองดินแดนใหม่ และทำแผนที่ดินแดนใหม่เพื่อข่าวประเสริฐ ในพระนามของพระเยซู อาเมน 

ศึกษาเพิ่มเติม:สดุดี 1:1-2; อิสยาห์ 26:3; ยากอบ 1:22-25


Comments are closed