พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013

ค้นดูพระคำ
Search The Scriptures

“จงหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

คริสเตียนบางคนสับสนว่าจะศึกษาพระคัมภีร์อย่างไร สงสัยว่าพวกเขาต้องอ่านจากปฐมกาลถึงวิวรณ์ ท่องจำทุกข้อหรือไม่ ไม่จำเป็น มีหลายวิธีที่คุณสามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ และวิธีต่างๆเหล่านี้ก็สำคัญทั้งหมด คำแนะนำแรกของข้าพเจ้าก็คือ ให้คุณศึกษาอย่างสม่ำเสมอในคู่มือเฝ้าเดี่ยว “พระวจนะแห่งความจริง” นี้ ภายในหนังสือ เราได้ออกแบบวิธีในการศึกษาง่าย ๆ แต่ได้ผล สำหรับคุณในการศึกษาพระคำ และอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่ม จากปฐมกาลถึงวิวรณ์ โดยใช้แผนการอ่านหนึ่งปี หรือสองปี
และในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ คุณยังสามารถศึกษาพระคัมภีร์ในวิธีอื่นๆ ที่จะสามารถช่วยคุณเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องศึกษาจากปฐมกาลถึงวิวรณ์ในการจะรู้บางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ทุกครั้งที่คุณได้ยินคำเทศนาหรือสอนพระคำของพระเจ้า เหมือนที่คุณกำลังเรียนรู้ในเวลานี้ผ่านทางหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้ ให้จดข้อพระคัมภีร์อ้างอิงที่ให้ไว้ และในช่วงเวลาศึกษาส่วนตัวของคุณ ให้กลับไปที่ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นและศึกษา เมื่อคุณทำเช่นนี้ พระคัมภีร์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณ เพราะว่าคุณสามารถบอกข้อพระคัมภีร์ได้ทันที และสามารถเชื่อมโยงข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นกับเรื่องที่กำลังพูดถึงได้
เช่นเดียวกัน ในช่วงเวลาการสอนเช่นนั้น ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการกล่าวถึงคนในพระคัมภีร์ ให้เปิดพระคัมภีร์และค้นหาเพิ่มเติมถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงบุคลิกลักษณะของคนนั้น นี่จะช่วยคุณให้เรียนรู้มากขึ้นจากพระคำของพระเจ้า ดังนั้นคุณสามารถศึกษาค้นคว้าได้มากมายจากการที่พระคำของพระเจ้าถูกเทศนาหรือสอน หรือเมื่อคุณศึกษาหนังสือคริสเตียนที่ดีซึ่งให้ข้อความอ้างอิง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ภายในรอบเดียว ก็ยังไม่เพียงพอ คุณจะต้องศึกษาต่อไป พระคำของพระเจ้าสดใหม่ทุกวัน ไม่เคยล้าสมัยและไม่เคยน่าเบื่อ เป็นสิ่งที่คุณต้องทำเพียงอย่างเดียวในการที่จะมีชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลและสมดุล ดังนั้น ปริมาณเวลาที่คุณใช้ในการค้นหาพระคัมภีร์ และศึกษาพระคำจะไม่มีทางมากเกินไป หรือไร้ค่า เป็นเวลาที่ใช้ไปอย่างคุ้มค่า ดังนั้นจงทำสิ่งนี้อย่างขมักเขม้น

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์เปิดใจของข้าพระองค์ต่อการทำงานของพระคำของพระองค์ในวันนี้ จิตใจของข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยสติปัญญาและการสำแดงในความรู้ของพระองค์ และพระคุณและสันติสุขได้ทวีคูณขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพื่อชีวิตแห่งความสำเร็จและความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 3:16; กิจการ 17:11


Comments are closed