วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2019
คุณเป็นเจ้าของโลกนี้
You Own The World

“และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

     โรม 8:16-17 ทำให้เรารู้ว่าในฐานะบุตรของพระเจ้าเราเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้ง ซึ่งกล่าวว่า “และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” คุณไม่สามารถอ่านสิ่งนี้และไม่ตะโกนด้วยความชื่นชมยินดีได้ เพราะนั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของโลกนี้ พระเจ้าทรงมอบโลกทั้งใบนี้ให้กับอับราฮัมและเชื้อสายของเขา เชื้อสายนั้นคือพระคริสต์ และถ้าคุณเป็นของพระคริสต์คุณก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม และดังนั้นจึงเป็นทายาทตามพระสัญญานั้น

ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไป แต่จงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีดีกว่า เพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็น” (เอเฟซัส 4:28) คุณจะสามารถขโมยได้อย่างไรเมื่อโลกทั้งใบเป็นของคุณ? อย่าอยู่ท่ามกลางคนที่ต่อสู้เพื่อดินแดนและที่ดิน คุณเป็นเจ้าของโลกนี้! และหลักฐานว่าคุณเป็นเจ้าของโลกนี้ก็คือพระคำของพระเจ้า

1 โครินธ์ 3:21-22 กล่าวว่า “…เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเปาโล หรืออปอลโล หรือเคฟาส หรือโลก หรือชีวิต หรือความตาย หรือปัจจุบัน หรืออนาคต ทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่าน” จงมีการตระหนักรู้นี้ จงกล่าวยืนยันบ่อยๆ ด้วยความมั่นใจว่า “ฉันเป็นเจ้าของโลกนี้ ทุกสิ่งเป็นของฉัน!” มีเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลกระทบนั้น นั่นคือพระคำของพระเจ้า ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างอะไรถ้ามีคนท้าทายคุณหรือเย้ยหยันคุณ คุณก็ยังเป็นเจ้าของโลกนี้อยู่

คุณอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริง คุณมีมรดกที่ให้แก่คุณโดยผู้ที่พูดว่า “เงินเป็นของเรา และทองก็เป็นของเรา…” (ฮักกัย 2:8) “เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด” (สดุดี 50:10) พระองค์คือราชาแห่งจักรวาล และคุณคือทายาทของพระองค์

ความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกนี้ นั่นคืออัญมณีล้ำค่า แร่ธาตุ น้ำมัน และทุกสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าพวกเขาเป็นเจ้าของนั้นจริงๆ แล้วเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งคุณเป็นทายาทร่วม ดังนั้นทรัพย์สมบัติของคุณจึงไร้ขีดจำกัด ไม่สามารถประเมินค่าได้ และไม่จำกัด จงป่าวประกาศทุกวันว่าคุณรวยและได้รับการอวยพรจนไม่สามารถนับได้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ช่างเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์! โลกนี้เป็นของฉัน ฉันไม่ขาดแคลนอะไรเลย เพราะว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของฉัน ความมั่งคั่งของฉันนั้นไร้ขีดจำกัด ไม่สามารถประเมินค่าได้ และไม่จำกัด ความเจริญรุ่งเรืองของฉันมาจากพระวิญญาณ ดังนั้นจึงไม่มีวันสิ้นสุด สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 23:1; สดุดี 24:1; 2 เปโตร 1:3-4


Comments are closed