จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2016

คุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับชีวิตของคุณ
You’re Responsible For Your Life

“ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)

    บางครั้งมีบางคนสงสัยว่า “ถ้าพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าฉันเป็นความสำเร็จ ทำไมสิ่งต่างๆ จึงไม่เป็นไปอย่างดีสำหรับฉัน?” สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักคือว่าถึงแม้พระเจ้าต้องการให้คุณจำเริญขึ้น ประสบความสำเร็จ ยอดเยี่ยม และแข็งแรง คุณจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกับพระองค์ และตัดสินใจที่จะเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณเป็นไม่ว่าต้องเผชิญอะไรก็ตาม นี่เป็นทางเลือกส่วนตัวที่คุณต้องตัดสินใจ

คนอื่นสามารถทำอะไรเพื่อคุณก็ได้ รวมทั้งอธิษฐานเผื่อคุณ แบ่งปันพระคำให้กับคุณ แต่ไม่มีใครที่สามารถตัดสินใจเพื่อคุณได้ คุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเอง บทบาทของพระเจ้าคือการนำคุณผ่านทางพระคำ และทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หลายคนมีปัญหาในชีวิตของพวกเขาเนื่องจากการตัดสินใจที่ไม่ดี ชีวิตของคุณในวันนี้เป็นไปเพราะทางเลือกที่คุณเลือก เช่นเดียวกัน วันพรุ่งนี้ของคุณก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกและการตัดสินใจของคุณในวันนี้

พระเจ้าได้ประทานสิทธิในการเลือกชีวิตแห่งพระพรหรือความตายและคำแช่งสาปแก่คุณ พระองค์ไม่ได้กำหนดให้ใครสักคนต้องล้มเหลว แต่พระองค์ต้องการให้คุณเกิดผลและมีสุขภาพที่ดี (3 ยอห์น 1:2) พระองค์ได้ทรงกำหนดชีวิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณ ดังนั้นจงตัดสินใจว่าคุณจะทำให้ความฝันที่พระองค์ทรงมีไว้สำหรับคุณสำเร็จ และเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดให้คุณเป็น นี่เป็นความรับผิดชอบของคุณ ไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้แทนคุณได้ การดำเนินชีวิตของคุณ การตัดสินใจของคุณ ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะประสบความสำเร็จ! คุณสามารถเลือกที่จะทำได้อย่างยอดเยี่ยมในชีวิต เป็นทางเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ คุณอาจถามว่า “มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือ?” ใช่! และถ้าหากคุณยังไม่ตัดสินใจข้าพเจ้าเน้นย้ำให้คุณตัดสินใจในวันนี้ อย่ายอมให้สถานการณ์กำหนดว่าคุณจะเป็นอะไรในชีวิต ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้เพื่อคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้าและในปากของข้าพเจ้า ทำให้เกิดผลและนำการเปลี่ยนแปลงในเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า และทำให้สถานการณ์ต่างๆ รอบข้างเป็นไปอย่างดีเพื่อข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า และข้าพเจ้าก้าวไปสูงขึ้นในพระสิริ เพราะว่าพระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรือง และข้าพเจ้าเดินในสุขภาพที่ดี! ข้าพเจ้ามีชัยชนะโดยพระคำ! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 3 ยอห์น 1:2; อิสยาห์ 30:21


Comments are closed