อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2016

คุณเป็นผู้มีชัยชนะ
You’re An Overcomer
“ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4)

    คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ คุณเกิดมาแบบนั้น จงปฏิเสธที่จะยอมให้สภาพแวดล้อมในชีวิตทำให้คุณคิดเป็นอย่างอื่น คุณบังเกิดจากพระเจ้า ดังนั้นจึงมีชัยชนะเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้: เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก (1 ยอห์น 5:4) ผ่านทางความเชื่อคุณได้มีชัยชนะเหนือโลกนี้แล้ว!

อะไรคือความเชื่อ? ความเชื่อคือความมั่นใจในความเป็นจริงของสิ่งที่ยังมองไม่เห็น ในขณะที่คนอื่นจะไม่สามารถเห็นคุณว่าเป็นผู้มีชัยชนะ คุณรู้ว่าคุณเป็น เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้า หลักฐานของคุณคือพระคำของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าก็เป็นพยานของคุณด้วยว่าคุณเป็นผู้มีชัยชนะ! จงมีความมั่นใจนี้และดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจนี้ อะไรที่มากจากพระเจ้าหรือเกิดจากพระเจ้าคือผู้มีชัยชนะ

พระคำของพระเจ้ามีจุดกำเนิดมาจากพระเจ้า ซึ่งหมายความพระคำก็มีชัยชนะ ดังนั้นอะไรที่คุณควรทำเมื่อคุณต้องเผชิญกับความยากลำบาก สถานการณ์ที่ไม่ดี อาทิ มะเร็ง ความผิดปกติ โรคร้าย ความตาย การเป็นหมัน หรือการตกงาน? ปลดปล่อยพระคำ เป็นสิ่งที่ทำให้มีชัยเหนือโลก! พระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของคุณจะทำลายมะเร็ง โรคร้าย การเป็นหมัน และความตาย เป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้งานและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

บินไปกับพระคำ เคลื่อนไปกับพระคำ พระคำของพระเจ้าไม่สามารถถูกหยุดไว้ได้ จงจำไว้ว่าพวกเขาได้ฝังพระเยซู คือพระคำ ไว้ในอุโมงค์ฝังศพถึงสามวัน แต่พระองค์ได้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพนั้น ฮาเลลูยา! ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งพระคำได้ พระคำจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางกั้น พระคำจะไปได้ทุกที่และเข้าไปได้ในทุกประเทศ ทุกสภาพหรือสภาพแวดล้อม

ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คุณไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไป คุณบังเกิดจากพระคำของพระเจ้า และนั่นทำให้คุณเป็นพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิต ดังนั้นจงสำแดงพระสิริของพระเจ้าและประกาศความชอบธรรมของพระองค์ต่อไปในทุกหนแห่ง สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำ โดยพระคำ และผ่านทางพระคำ พระคำของพระองค์นำข้าพระองค์และยกข้าพระองค์ขึ้นสูงเหนือความสับสนและความล้มเหลวที่ทำงานอยู่ในโลกนี้ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งความสำเร็จ สุขภาพ ความรุ่งเรือง ชัยชนะ และสง่าราศี ชีวิตของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะ ข้าพระองค์ก้าวหน้ามีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:57; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed