วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2020               

คุณเป็นของพระองค์

YOU BELONG TO HIM

เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด (1 โครินธ์ 6:20)

ฉันชอบเรื่องราวที่ฉันได้ยินเมื่อหลายปีก่อนจากพี่น้องชาวจีนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสำแดงที่ทรงพลังของการอุทิศถวายของเราแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ เรื่องนั้นเริ่มที่ว่าเขากำลังเดินทางบนรถไฟขบวนเดียวกับสุภาพบุรุษ 3 คนที่ต้องการเล่นไพ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้คน 4 คน ดังนั้นพวกเขาจึงถามเขาว่า “คุณช่วยร่วมเล่นกับเราด้วยได้ไหม?” แต่เขาตอบว่า “โอ้ ขอโทษด้วยครับ ผมจะเล่นกับพวกคุณ แต่ผมไม่ได้เอามือมาด้วย”

พวกเขาพูดด้วยความสับสนว่า “คุณไม่ได้เอามือของคุณมาด้วยหรือ?” เขายืนยันว่า “ไม่ครับ ผมไม่ได้เอามา” พวกเขาตั้งใจมองที่เขา ดูเหมือนกับว่าเขาจะสมบูรณ์ดีและมือของเขาก็ไม่เหมือนกับมือเทียม พวกเขาถามว่า “แล้วมือพวกนี้ล่ะ?” เขาตอบว่า “มือนี้ไม่ใช่ของผมครับ”  ตอนนี้พวกเขาคิดว่าเขาบ้า เมื่อรู้ถึงความคิดของพวกเขา เขาก็พูดและอธิบายอย่างรวดเร็วว่า “ผมได้ถูกซื้อไว้แล้ว ตอนนี้ผมเป็นของพระเยซู ตอนนี้มือคู่นี้เป็นของพระองค์ และผมใช้มือคู่นี้เพื่อสิ่งที่พระองค์ต้องการเท่านั้น” หลังจากนั้นเขาก็พูดต่อและอธิบายข่าวประเสริฐให้พวกเขาฟังเพื่อต้อนรับพระคริสต์

ช่างเป็นความคิดที่งดงามอะไรเช่นนี้! ความคิดของพี่ชายคนนี้มีช่างดีเหลือเกิน! นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าใจความสำคัญของความรอดที่คุณได้รับจากพระคริสต์ คุณรับรู้ว่าคุณไม่ใช่เจ้าของตัวของคุณเอง คุณไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่พระคริสต์ทรงดำเนินชีวิตผ่านทางคุณ คุณเป็นของพระองค์ และสามารถทำเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติเท่านั้น นั่นคือเฉพาะสิ่งที่ทำให้พระองค์พอพระทัยเท่านั้น คุณถวายพระสิริแด่พระองค์ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่พระคริสต์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในและผ่านทางฉัน ดังนั้นฉันจึงถวายร่างกายของฉันเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต บริสุทธิ์ และเป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัย ซึ่งเป็นการมัสการที่สมเหตุสมผลของฉัน ฉันถวายพระสิริแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของฉัน ด้วยการทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นช่องทางสำหรับความชอบธรรมของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

กาลาเทีย 2:20; 1 โครินธ์ 6:19-20

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 8:48-59 & 2 พงศ์กษัตริย์ 1-3

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินธ์ 10:22-33 & สุภาษิต 15


Comments are closed