วันพฤหัสดีที่ 23 พฤษภาคม
คิดพระคำ
Think The Word

“สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง” (ฟิลิปปี 4:8)

     พระเจ้าไม่เพียงแต่สอนให้เราปกป้องประตูหัวใจของเราต่อต้านความคิดที่ผิดที่ผ่านเข้ามา แต่พระองค์ยังบอกเราถึงความคิดที่อนุญาตให้เข้ามาได้ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา

มีคนที่เคยได้ยินสิ่งที่ไม่จริง หรือซื่อสัตย์ หรือบริสุทธิ์ หรือควรแก่การสรรเสริญ แต่พวกเขาก็เก็บไว้ในความคิดของพวกเขา จนสิ่งเหล่านี้ควบคุมชีวิตของพวกเขาและนำไปสู่ความหดหู่ ไม่ นั่นเป็นวิธีที่ผิดในการดำเนินชีวิต อย่าฟังอะไรที่เป็นอันตรายต่อวิญญาณของคุณ แต่จงฝึกฝนในการสร้างภาพที่ถูกต้องในความคิดของคุณให้สอดคล้องกับพระคำ เมื่อคุณทำเช่นนั้นความคิดเหล่านั้นจะสร้างความเป็นจริง

ความคิดมีฤทธิ์อำนาจและสร้างความเป็นจริง คุณเป็นในสิ่งที่คุณคิด นั่นคือเหตุผลที่ความคิดของคุณจะต้องบริสุทธิ์ แท้จริงแล้วการตักเตือนในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเป็นการเรียกให้คิดตามพระคำ นั่นคือมีความคิดที่มีพื้นฐานบนพระคำ

เมื่อคุณคิดตามพระคำ ก็จะสร้างและผลิตความคิดและรูปภาพของความสำเร็จ ความเป็นไปได้ และชัยชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความรัก และสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เมื่อสิ่งต่างๆ มีความยากลำบาก จงปฏิเสธที่จะเครียดหรือหงุดหงิด แต่จงยึดพระคำของพระเจ้าและใคร่ครวญ อย่าคิดหรือพูดถึงปัญหา แต่จงไตร่ตรองและพึมพำพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น อีกไม่นานก็จะมีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร ฮาเลลูยา !

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณเพราะการเข้ามาของพระคำของพระองค์ที่ส่องสว่างแก่วิญญาณและทำให้ข้าพระองค์คิดความคิดที่ถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่จริง น่านับถือ ยุติธรรมบริสุทธิ์ น่ารัก ควรแก่การสรรเสริญ ยอดเยี่ยม และน่ายกย่อง ดังนั้นข้าพระองค์ดำเนินในชีวิตและเดินในชัยชนะที่แน่นอน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 23:7; โรม 12:2


Comments are closed