อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2015

คิดถึงการเก็บเกี่ยว!
Think About The Harvest!

“บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วงอกงามจำเริญขึ้น เกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง” (มาระโก 4:8)

    เมื่อคุณให้กับพระเจ้า อย่าให้ด้วยความคิดของการขาดแคลนหรือการสูญเสีย อย่าตกอยู่ภายใต้เนื้อหนังโดยการ “คำนวณ” ถึงสิ่งที่ยังเหลืออยู่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเงินหนึ่งหมื่นบาท และต้องการถวายให้พระเจ้าสองพันบาท อย่าเริ่มต้นคิดว่า “แต่ฉันจะเหลือเงินเพียงแปดพันบาท ซึ่งอาจไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของฉัน!” นั่นไม่ใช่ความคิดแห่งอาณาจักร! ความคิดเช่นนั้นซ่อนคุณไว้จากการเก็บเกี่ยว คุณควรจะถามตัวเองว่า “อะไรเป็นสัญญาในเงินจำนวนสองพันบาทที่ฉันกำลังจะถวายนี้?”

คุณสามารถได้กลับคืนสามสิบเท่า หกสิบเท่า หรือหนึ่งร้อยเท่า! ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะคิดถึงคือการเก็บเกี่ยว ถ้าคุณมีสิบ และให้สองกับพระเจ้า สามสิบเท่าของสองก็คือหกสิบ ดังนั้นนั่นคือหกสิบ รวมกับอีกแปดที่คุณยังมีอยู่กับคุณก็จะกลายเป็นหกสิบแปด! นั่นควรเป็นแนวความคิดของคุณ ด้วยวิธีนั้นคุณก็จะเข้าสู่กระบวนการของฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่ เป็นแนวความคิด ฝึกฝนตัวคุณเองให้คิดแบบนั้น มองในแง่บวกและคาดหวังเมื่อคุณได้ให้กับพระเจ้า

น่าสนใจที่สัญญาของการเก็บเกี่ยวสามสิบเท่าคือจำนวนที่น้อยที่สุด ยังมีหกสิบ และหนึ่งร้อยเท่าของการเก็บเกี่ยว ขึ้นอยู่ว่าความเชื่อของคุณสามารถไปได้ถึงเท่าไร จินตนาการว่าถ้าหากคุณได้รับหกสิบเท่ากลับมา รวมทั้งหมดคือหนึ่งร้อยยี่สิบแปด! ถ้าหากหนึ่งร้อยเท่ากลับมา? ก็จะเป็นสองร้อยแปด จากเพียงสองที่คุณได้ให้ไป

บางคนอาจสงสัยว่า “การคำนวณแบบนั้นคืออะไรกันแน่?” นี่คือการคำนวนของอาณาจักรพระเจ้า! คือสิ่งลึกลับของคนในโลกนี้ แต่ในอาณาจักรของพระเจ้า เป็นบางสิ่งที่เป็นจริงและเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อคุณถวายทรัพย์ครั้งต่อไปให้กับพระเจ้า จงให้ด้วยการตระหนักของแผ่นดินพระเจ้า รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในกฏที่แตกต่างออกไป คิดถึงพระสัญญาในสิ่งที่คุณได้ถวาย ยิ่งกว่านั้นยังมีมากกว่าผลลัพธ์ทางการเงินในปัจจุบัน ยังมีพระพรที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากกว่าเงินทอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงการที่จะมีประสบการณ์การเพิ่มพูนในทุกด้าน ข้าพระองค์มีการเก็บเกี่ยวแห่งพระพรและการอัศจรรย์ในวันนี้ พระองค์ได้ทำให้พระคุณมีพร้อมสำหรับข้าพระองค์ ในการมีทุกสิ่งอย่างเพียงพอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:6-8; ลูกา 6:38


Comments are closed