เสาร์ที่ 12 มกราคม 2019
คิดตามพระคำ
Think The Word

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

     หลายคนพ่ายแพ้ในชีวิตเพราะความคิดของพวกเขา พวกเขาถูกทำให้เป็นทาสโดยความคิดที่ไม่ถูกต้องของพวกเขา สุภาษิต 23:7 ช่วยให้เรารู้ว่ามนุษย์คิดในใจของเขาอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น หมายความหมายว่าคุณไม่แตกต่างจากวิธีที่คุณคิด ผ่านเดือนและปีของการคิดอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการบางอย่าง ความคิดของคุณจะถูกตั้งโปรแกรมในทิศทางนั้นและนั่นคือทิศทางที่ชีวิตของคุณจะไป

ฟิลิปปี 4:8 กล่าวว่า “…ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม สิ่งใดที่น่ายกย่อง” จริงๆ แล้วนี่เป็นคำแนะนำให้คิดถึงพระคำ! จงใช้เวลาในการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า! เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย แทนที่จะคิดถึงปัญหา จงคิดถึงพระคำ เมื่อคุณใคร่ครวญหรือครุ่นคิดถึงพระคำของพระเจ้า จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งทางแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร

ยกตัวอย่างเช่นไม่สำคัญว่าเศรษฐกิจของประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะซบเซา จงปฏิเสธที่จะเห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อ จงคิดและยืนยันเหมือนผู้เขียนสดุดีว่า “พระเจ้าทรงนำฉันออกไปสู่ที่ร่ำรวย” (สดุดี 66:12) สดุดี 18:19 กล่าวว่า “พระองค์ทรงนำฉันออกมายังที่กว้างใหญ่ …” นั่นหมายความว่าสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ สถานที่แห่งความมั่งคั่ง

ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการและเศรษฐศาสตร์ของโลกนี้ คุณได้รับและซึมซาบอย่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระคุณ พระปัญญา และฤทธิ์อำนาจที่คุณต้องการสำหรับชีวิตที่มีชัยชนะตลอดไป จงมีความตระหนักรู้นี้ คิดและดำเนินชีวิตในฐานะผู้ชนะ เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันกำลังก้าวหน้าไปด้วยพระคำ มีชัยชนะเหนือความทุกข์ยากโดยฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องและสรรเสริญในฉันวันนี้ และความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยในฉันและผ่านทางฉัน! ฉันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันผ่านการใช้พระคำของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 1:1-3


Comments are closed