อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2015

คิดความคิดที่ยอดเยี่ยม
Think Excellent Thoughts

“จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

    ในการ “รักษาใจของเจ้า” หมายถึงการปกป้องใจของคุณ ปฏิเสธที่จะให้ความคิดที่ไม่เป็นสาระเข้ามา ในมัทธิว 9:2-4 พระเยซูถามผู้ที่เคร่งศาสนาว่า “…เหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วอยู่ในใจเล่า” นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในความคิดที่เข้ามาในใจของคุณ ดังนั้นจงเฝ้าระวังและป้องกันหัวใจของคุณไว้

ไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไรหรือคิดอย่างไร มีสิ่งที่เป็นสาเหตุสำหรับแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องที่หลายคนมี บางครั้งอาจเป็นเพราะการเลี้ยงดูในวัยเด็กหรือสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโตขึ้นมา หลายคนในวันนี้ถูกโปรแกรมในแง่ลบให้คิดแต่ความกลัว สิ่งที่ผิด และการหลอกลวง เพราะว่าอิทธิพลที่ไม่ดีจากสภาพแวดล้อมของพวกเขา โรม 12:2 กล่าวว่า “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ…” การสร้างใหม่ของวิญญาณของคุณคือการทำงานของพระเจ้า แต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ พระองค์ได้ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่คุณ เพื่อให้คุณคิดและดำเนินชีวิตตามพระคำนั้น เพื่อคุณจะสามารถมีชีวิตที่เต็มด้วยสง่าราศีได้

มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นผ่านทางการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ จงเปลี่ยนวิธีในการคิดของคุณ คิดความคิดที่ยอดเยี่ยม คนถูกเรียกว่ายอดเยี่ยมโดยความยอดเยี่ยมในความคิดของเขา ฝึกฝนและสร้างขึ้นในเรื่องนี้! จงมีความคิดที่ยอดเยี่ยม คิดความคิดที่สูงจากมุมมองของพระเจ้าเสมอ!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์และการเปลี่ยนแปลงที่พระคำนำมาให้ข้าพระองค์ ขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เข้าสู่โลกแห่งความรุ่งเรืองแห่งสวรรค์ การเพิ่มพูน ความก้าวหน้า และความสำเร็จ ข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ และถูกตั้งไว้เพื่อชีวิตแห่งสง่าราศี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:8; โคโลสี 3:16


Comments are closed