วันอังคารที่ 28 มกราคม    2020    

คำแห่งพระคุณของพระองค์
The Word Of His Grace

บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน (กิจการ 20:32)

พระคำของพระเจ้าเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์หรือการรวบรวมเรื่องราว พระคำของพระเจ้าคือพระเจ้ากำลังพูดอยู่ และสิ่งที่พระองค์พูดเกี่ยวข้องกับ “เวลานี้” ของชีวิตเรา และเป็นวัสดุที่เราสร้างชีวิตของเรา เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณมักจะเจอวลีว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” ไม่ใช่ “พระเจ้าเคยตรัสดังนี้แหละ” “พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” หมายความว่าพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับคุณในวันนี้และสำหรับสถานการณ์ของคุณตอนนี้ พระคำมีประสิทธิภาพทั้งในตัวเองและโดยตัวเองเพื่อสร้างคุณและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

สิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราคือการไตร่ตรองและความเชื่อมั่นของ เปาโลเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของพระคำของพระเจ้า พระคำใส่ความกล้าหาญ ความเป็นเลิศ และการครอบครองเข้าสู่วิญญาณของคุณ ถ้าคนที่เคยเป็นคนขี้อายมาจนถึงตอนนี้จะทุ่มเทตัวเองในการศึกษาพระคำของพระเจ้า ความขี้อายนั้นจะถูกแทนที่ด้วยวิญญาณแห่งฤทธิ์ ความรัก และความคิดที่สมบูรณ์ นั่นคือฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระคำทุกคำจากพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ อัครทูตเปาโลก็มั่นใจว่าสิ่งที่เสริมสร้างวิญญาณของคุณและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็คือ “คำแห่งพระคุณของพระเจ้า”

คำแห่งพระคุณของพระองค์คือพระคำของพระองค์เกี่ยวกับพระคริสต์ การงานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์เพื่อเรา นั่นคือบุคคลที่เราเป็นในวันนี้ สิ่งที่เรามี และที่ที่เราอยู่ในวันนี้ อันเป็นผลลัพธ์ของความตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่สร้างคุณขึ้นในฝ่ายวิญญาณ ความคิด ร่างกาย การเงิน อารมณ์ และทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ของชีวิต ฮาเลลูยา!

จงทุ่มเทตนเองในการศึกษาพระคำ นั่นคือไตร่ตรองและใคร่ครวญพระคำ ในขณะที่คุณทำเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณเข้าใจถึงความลึกลับและความลับของชีวิตและอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของเรา พระองค์จะกระตุ้นพระคำในตัวคุณในแบบที่ทำให้เกิดการระเบิดออกของความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต (1 ทิโมธี 4:15)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการรับการสร้าง การเสริมสร้าง การเสริมกำลัง และการถูกทำให้เข้มแข็งด้วยพระคำของพระองค์เพื่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ชัยชนะ และมีชัย ผ่านทางพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเจริญเติบโตของข้าพระองค์ ทั้งฝ่ายวิญญาณ ร่างกาย ความคิด อารมณ์ และการเงินจะเห็นได้ชัด มีการระเบิดออกของความเจริญรุ่งเรืองในทุกพื้นที่ของชีวิตของข้าพระองค์เพื่อคำสรรเสริญและพระสิริแห่งพระนามของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ทิโมธี 4:15; 1 เปโตร 2:2


Comments are closed