อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
คำสั่งฝ่ายวิญญาณ
Spiritual Instructions

“ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอน” (สุภาษิต 1:7)

    บ่อยครั้ง พระคำของพระเจ้ามาถึงเราเป็นคำสั่งฝ่ายวิญญาณ สุภาษิต 4:13 กล่าวว่า “จงยึดคำสั่งสอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงเฝ้าเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า”เมื่อมีคำสั่งฝ่ายวิญญาณ ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจคำสั่งนั้น พระคำเหล่านั้นต้องได้รับการปฏิบัติตามด้วย รูปแบบในการต่อต้านหรือไม่เชื่อฟังใดๆ ที่พระเจ้าเรียกว่า “การถือฤกษ์ถือยาม” พระคำกล่าวว่า “เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพ…” (1 ซามูเอล 15:23)

ตัวอย่างของกษัตริย์ซาอูล พระเจ้าได้สั่งให้ซาอูลทำลายชาวเมืองอามาเลคและทุกสิ่งที่พวกเขามี รวมทั้งบรรดาสัตว์ของพวกเขา แต่เขาไม่สนใจคำสั่งของพระเจ้า เขาไม่ได้ทำลายฝูงแกะและวัว เพราะว่าตามความเห็นของเขาแล้ว “…พวกทหารได้เก็บของริบ แกะและโคที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้น เพื่อนำมาเป็นเครื่องสัตวบูชา แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านที่ในเมืองกิลกาล” (1 ซามูลเอล 15:21)

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่คำสั่ง คำสั่งนั้นชัดเจน ให้ทำลายทุกสิ่ง พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “เก็บสัตว์ไว้เพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาแก่เรา” เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะทำตามพระคำของพระเจ้าและคำสั่งของพระองค์ทุกตัวอักษร ทำตามทางของพระองค์และคุณจะเป็นความสำเร็จเสมอ ซาอูลสูญเสียความเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลตลอดไป โดยการเลือกทางของเขาเอง และฟังเสียงของประชาชนที่ต่อต้านคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงของพระเจ้า (อ่าน 1 ซามูเอล 15:1-23)

ให้เป็นคนฉลาด แม้ในเวลาที่คำสั่งของพระเจ้าขัดแย้งกับเหตุผลมนุษย์ของคุณ ให้เป็นเหมือนเปโตร ทำตามพระคำ เมื่อพระเยซูบอกให้เปโตรโยนแห ลงไปในทะเลหลังจากที่หาปลามาทั้งคืนแต่ไม่ได้อะไรเลย (ลูกา 5) แม้ว่าคำสั่งนั้นจะตรงข้ามกับเหตุผลของเปโตร เขาเชื่อฟังและได้การอัศจรรย์เพราะการเชื่อฟังของเขา คำสั่งของพระเจ้าอาจมาถึงคุณอย่างเกินความคาดหมาย เดินตามคำสั่งนั้น เพราะว่าในการทำเช่นนั้นคุณจะได้รับความก้าวหน้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำแนะนำที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระคำของพระองค์ และคำสั่งของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ทุกวัน โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติพระคำของพระองค์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น ข้าพระองค์ยึดตามคำสั่งนั้น หัวใจของข้าพระองค์สนใจ และข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์อย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าและสิ่งดีต่างๆ จะปรากฏชัดในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:13; 6:13; 8:33; 1:7


Comments are closed