คำสั่งที่เรียบง่ายของพระวิญญาณ
Simple Instructions Of The Spirit

แต่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือกสิ่ง​ที่​โลก​ถือ​ว่า​โง่เขลา เพื่อ​ทำ​ให้​พวก​มี​ปัญ​ญา​อับ​อายและ​ได้​ทรง​เลือก​สิ่ง​ที่​โลก​ถือ​ว่า​อ่อน​แอ เพื่อ​ทำ​ให้​พวก​ที่​แข็ง​แรง​อับ​อาย (1 โครินธ์ 1:27 ฉบับ CEV)

พระคำของพระเจ้านั้นเรียบง่าย คำสั่งของพระองค์อาจฟังดูหรือดูเหมือนไม่สำคัญ แต่เมื่อทำตามจะผลิตสิ่งที่เหนือธรรมชาติเสมอ ลองจินตนาการว่าขณะที่อยู่ในการนมัสการที่คริสตจักร ศิษยาภิบาลพูดว่า “จงบอกคน 3 คนว่า ‘ฉันได้รับพระพรและมีชัยชนะ’ ” คุณอาจพูดกับตัวเองว่า “ฉันไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้” ทำไม? มันฟังดูเรียบง่ายเกินกว่าที่จะมีความหมายอะไร แต่นั่นเป็นสิ่งที่หลายคนพลาดไป ข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่าพระเจ้าทำให้คนทำให้คนที่มีกำลังงงงันด้วยสิ่งที่เรียบง่ายและเล็กน้อย

ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยคนอิสราเอลจากมือของผู้กดขี่ ซึ่งคือชาวอียิปต์ พระองค์ไม่ได้นำพวกเขาไปในถนนที่สมเหตุสมผลมากที่สุด พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์​ทรง​นำ​พวกเขาอ้อม​ไป​ทาง​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ยัง​ทะเล​แดงแทน…” (อพยพ 13:18 ฉบับ GNB) หลังจากนั้นขณะที่ติดอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลแดงและกองทัพที่บุกเข้ามา โมเสสเริ่ม “อธิษฐาน” ต่อพระเจ้าสำหรับการแทรกแซง แต่พระเจ้าทรงขัดจังหวะเขาและพูดว่า “จง​ยก​ไม้​เท้า​ของ​เจ้าขึ้น และยื่น​มือ​ออก​ไป​เหนือ​ทะเล​และ​​แยกมัน​ออก…” (อพยพ 14:16 ฉบับ AMPC)

จงพิจารณาคำสั่งง่ายๆ ที่โมเสสได้รับสำหรับปัญหาที่ใหญ่ขนาดนี้! มันไม่ได้ “สมเหตุสมผล” การยื่นไม้เท้าของคุณออกไปเหนือทะเลนั้นจะทำให้เกิดความแตกต่างอะไรในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ได้? แต่มันก็เกิดขึ้น! โมเสสเชื่อฟังคำสั่งนั้น ทะเลได้แยกออก และชนชาติอิสราเอลเดินผ่านไปบนพื้นดินแห้ง ฮาเลลูยา! พระเจ้ายังคงเป็นเช่นนั้นในปัจจุบันนี้ พระองค์ประทานคำสั่งที่เรียบง่าย

จงดูตัวอย่างขององค์เจ้านาย พระองค์​ตรัส​กับ​คน​มือ​ลีบ​นั้น​ว่า “จง​เหยียด​มือ​ออก​เถิด…” (มัทธิว 12:13) ชายคนนั้นที่มีมือที่ลีบจะยื่นมือออกไปได้อย่างไร? เขาอาจจะบ่นว่า “ท่านไม่เห็นเหรอว่ามันลีบ?” แต่เขาไม่ได้ทำ แต่เขาทำตามคำสั่งที่เรียบง่าย และพระคัมภีร์บอกว่ามือนั้น “​ก็​หาย​เป็น​ปกติ​เหมือน​มือ​อีก​ข้าง​หนึ่ง”

ไม่ว่าคำสั่งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะฟังดูเรียบง่ายเพียงไร นั่นก็เพื่อผลประโยชน์ของคุณเองยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอยู่ในคริสตจักร การตระหนักถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสำคัญมาก เมื่อได้รับคำสั่ง จงปฏิบัติตาม พระเจ้ามักแสวงหาโอกาสที่จะอวยพรและพัฒนาชีวิตของเราจากพระสิริสู่พระสิริ และพระพรมากมายเช่นนั้นบรรจุอยู่ในคำสั่งที่เรียบง่ายของพระวิญญาณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระคำของพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์สนใจต่อคำสั่งจากพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ การนำทางของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์อยู่เหนือสถานการณ์และความท้าทายของชีวิตเพื่อนำทางข้าพระองค์ไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ และพระสิริ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 4:13; สุภาษิต 8:10; 2 ทิโมธี 3:16-17


Comments are closed