วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
ความเป็นเลิศต้องการวินัย
Excellence Requires Discipline

“เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ? เขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทั้งหลายไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชน” ( สุภาษิต 22:29)

     เมื่อพูดถึงคุณภาพของการทำงานของคุณ สิ่งที่คุณทำก็มีแค่ความเป็นเลิศหรือไม่ก็งั้นๆ ในฐานะลูกของพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตามจงตัดสินใจที่จะเป็นเลิศ เพราะว่าคุณมีวิญญาณที่เป็นเลิศ จงบอกตัวเองว่า “ถ้าไม่เป็นเลิศ ฉันก็ยังไม่เสร็จ”

ทุกสิ่งที่คุณทำและเกี่ยวข้องด้วยต้องดีที่สุด เพราะคุณเป็นลูกของสิ่งที่ดีที่สุด อย่าพอใจกับการอยู่ปานกลาง เพื่อที่จะเป็นเลิศคุณต้องฝึกฝน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นวิศวกรโครงสร้าง อย่าสร้างโครงสร้างปานกลาง นั่นคือโครงสร้างที่ไม่สามารถและจะไม่ผ่านการทดสอบ จงออกไปใช้หลักการวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างการออกแบบและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ จงปฏิเสธที่จะประหยัด จงใช้วัสดุที่ดีที่สุดเท่านั้น

บางคนอาจพูดว่า “ฉันเป็นแค่ภารโรง!” แต่นั่นก็ไม่แตกต่างอะไร จงเป็นเลิศ จงมีวินัยในตัวเองที่จะทำหน้าที่ของคุณด้วยความขยันขันแข็ง จงปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานและใช้รายการตรวจสอบของคุณ

จงดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณด้วยเครื่องมือและวัสดุที่ถูกต้องเพื่อทำให้ดีที่สุดและเป็นที่ต้องการในบรรดาตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ จงแยกแยะตัวเองออกมาในฐานะคนที่มีวิญญาณที่เป็นเลิศ พระคัมภีร์กล่าวถึงดาเนียลว่า “…วิญญาณเลิศสถิตกับท่าน และกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองราชอาณาจักรนั้นทั้งหมด” (ดาเนียล 6:3)

ใช่ ความเป็นเลิศทำให้คุณเป็นผู้นำ แต่สิ่งนี้ต้องการวินัย พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง…” (1 โครินธ์ 9:25) คำว่า “เคร่งครัด” หมายถึงวินัย มีการควบคุมตนเอง 1 โครินธ์ 9:27 “แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้…” อีกครั้งนี่หมายถึงวินัย นั่นคือควบคุมตนเองให้อยู่ในการฝึกฝนที่ถูกต้องและจำเป็น และบางครั้งก็ยากลำบากเพื่อที่จะดีที่สุดในสิ่งที่คุณทำ

มีความเป็นเลิศในวิญญาณของคุณ และสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นในทุกสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณทำภารกิจของคุณด้วยความขยันมากขึ้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีวิญญาณที่เป็นเลิศ และฉันผลิตผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่ฉันทำ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานอยู่ในตัวฉัน ทั้งเพื่อปรารถนาและส่งมอบความเป็นเลิศ ตามแผนและวัตถุประสงค์ของพระองค์ ฉันประสบความสำเร็จ เพราะฉันทำงานด้วยพระปัญญาของพระคริสต์และพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 1:10 ; สุภาษิต 10:4 ; ฟิลิปปี 4:8


Comments are closed