อาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2014

“ความเชื่อ” และ “คำพูด” จะต้องไปด้วยกันเสมอ
“Believing” And “Talking” Must Go Together

“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:9-10)

    ปากของคุณคืออุปกรณ์ของคุณในการก้าวเดินไปในชีวิตของคุณ ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับกินและดื่มเท่านั้น มีผู้คนในโรงพยาบาลที่ต้องรับอาหารผ่านสายน้ำเกลือเนื่องจากความเจ็บป่วยของพวกเขา ดังนั้นถึงแม้ว่าจะสะดวกกว่าในการใช้ปากเพื่อทานอาหาร แต่หน้าที่ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าคือการใช้สำหรับพูด ใช้พลังของคำพูดในการสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ

ความรอดได้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์ ทิตัส 2:11 กล่าวว่า “เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอด” อย่างไรก็ตามในการส่งตัวคุณเองเข้าสู่โลกแห่งพระสิริ ที่ซึ่งคุณจะสามารถชื่นชมกับผลดีของความรอด คุณจะต้องใช้ปากของคุณอย่างถูกต้อง โดยถ้อยคำจากปากนำมาซึ่งความรอด นี่คือเหตุผลที่บางคน ถึงแม้ว่าเขาเป็นคริสเตียนมานานแล้ว ยังไม่เคยได้ชื่นชมกับข้อดีของการเป็นคริสเตียน พวกเขายังไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำ คุณจะต้องกล่าวพระคำ ซึ่งหมายความว่าพูดสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณไปได้มากกว่าความรอด คือการชื่นชมในข้อดีของความรอด

คุณควรที่จะกล่าวถ้อยคำเกี่ยวกับตัวคุณเองบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้าที่คุณเชื่ออยู่เสมอ จนกระทั่งคุณกล่าวถ้อยคำเหล่านั้น ความเชื่อของคุณจะยังไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์ ความเชื่อของคุณและคำพูดของคุณจะต้องไปด้วยกัน 2 โครินธ์ 4:13 กล่าวว่า “เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด”

คนเหล่านั้นที่คำพูดของเขาไม่ตรงตามความเชื่อของเขาจะมีประสบการณ์ขึ้นและลงในชีวิต ไม่มีชัยชนะที่ต่อเนื่อง นี่เป็นเพราะเหมือนที่พระคำได้กล่าวไว้ว่า บ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือ (ยากอบ 3:11) กล่าวพระคำเท่านั้นอยู่เสมอ เพื่อชีวิตแห่งชัยชนะและความยอดเยี่ยมที่ต่อเนื่อง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    วันนี้พระคำของพระเจ้ามีชัยอย่างยิ่งใหญ่ในข้าพระองค์ ทำให้เกิดพระสิริในชีวิตของข้าพระองค์ ชัยชนะของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ และพระพรทั้งสิ้นและผลลัพธ์จากการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์สำแดงเป็นหลักฐานในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:10-13


Comments are closed