พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2015

ความเชื่อไม่ยอมแพ้!
Faith Doesn’t Give Up!

“…เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20)

    นานมาแล้ว หญิงสาวคนหนึ่งอธิบายถึงความผิดหวังที่เธอมีต่อพระเจ้าที่ไม่ตอบคำอธิษฐานของเธอ ตามคำบอกเล่าของเธอ เธอได้อธิษฐานเผื่อน้องสาวของเธอให้ได้รับการรักษา และทำทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้ แต่น้องสาวของเธอก็ยังเสียชีวิต เธอเชื่อว่าตัวเธอมีความเชื่อ แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเธอจึงไม่ได้รับคำตอบอย่างที่เธอต้องการ

ความเชื่อเกิดผลเสมอ ถ้ามันไม่เกิดผล มันก็ไม่ใช่ความเชื่อ พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราเสมอ ปัญหาอยู่ที่ผู้ที่รับเสมอ สุภาพสตรีคนนี้ทำทุกอย่างที่เธอ “รู้ว่าสามารถทำได้” แต่น้องสาวของเธอก็ยังจากไป สังเกตว่าเธอไม่ได้กล่าวว่าเธอทำทุกอย่างที่เธอคิดว่าเธอต้องทำ ตามพระคำของพระเจ้า นั่นคือความแตกต่างของการที่ทำสิ่งที่คุณรู้ว่าทำได้ เพราะว่าสิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดอาจยังไม่เพียงพอ

คนมากมายไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อพบกับปัญหา และเพราะว่าพวกเขาขาดความรู้ที่ถูกต้อง พวกเขาจึงต้องทนทุกข์กับชีวิต นั่นคือเหตุผลที่เราสอน เพื่อที่คนอื่นจะสามารถรู้ได้มากขึ้นเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า ด้วยความรู้ที่เพียงพอในพระคำของพระเจ้า เมื่อวิกฤติมาถึง พวกเขาจะรู้ว่าต้องทำอะไร สุภาพสตรีคนนี้ถูกจำกัดด้วยการเสียชีวิตของน้องสาวของเธอ เธอจึงผิดหวังในพระเจ้า เธอคิดว่าพระเจ้าล้มเหลวกับเธอ แต่นั่นไม่ใช่ความจริง พระเจ้าไม่เคยล้มเหลว! การตายไม่ใช่จุดจบ

จำเรื่องราวของลาซารัส (ยอห์น 11:1-45) พระเยซูไม่ทรงสับสนเลยเมื่อพระองค์มาถึงสี่วันหลังจากที่ลาซารัสถูกฝัง! ไม่มีอะไรที่สายเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์! พระองค์เพียงแค่ยืนที่ทางเข้าของอุโมงค์และเรียกชื่อของเขา “ลาซารัสเอ๋ย จงออกมา” และเขาก็กลับมามีชีวิต ความเชื่อไม่เคยยอมแพ้

เมื่อคุณไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้คุณผิดหวัง แต่พระองค์กำลังรอให้คุณทำบางสิ่งกับความเชื่อที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณ พระองค์บอกให้เราขับไล่มาร รักษาคนเจ็บป่วย รักษาคนโรคเรื้อน และทำให้คนตายเป็นขึ้นมา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณที่จะสร้างผลกระทบที่แตกต่างในโลกของคุณ และสร้างชีวิตแห่งชัยชนะของคุณโดยการกระทำตามพระคำ อย่ายอมแพ้ในความเชื่อของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    วิญญาณของข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังและเปิดออก การเข้ามาของพระคำพระเจ้าในวิญญาณของข้าพเจ้าสร้างความเชื่อที่เข้มแข็ง และขณะที่ข้าพเจ้าภาวนาพระคำ ชัยชนะ ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองของข้าพเจ้าได้รับการยืนยัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1; มาระโก 9:23


Comments are closed