อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2018
ความเชื่อ: โล่ของคุณต่อสู้กับศัตรู
Faith: Your Shield Against The Enemy
“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16)

   ในศาสนาคริสต์ ความเชื่อคือวิถีชีวิตของเรา 2 โครินธ์ 5:7 กล่าวว่า “เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น” พระคำกล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

ดังนั้น เมื่อพระคำบอกว่าให้เอาความเชื่อเป็นโล่ พระคำไม่ได้หมายความว่ามีโล่ฝ่ายวิญญาณที่เรียกว่าความเชื่อ แต่หมายความว่าความเชื่อของคุณเป็นโล่ ด้วยความเชื่อของคุณ คุณจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย มีลูกศรเพลิงที่ยิงมาที่คุณ และมาจากอำนาจของความมืด แต่ด้วยความเชื่อของคุณ คุณจะสามารถดับมันได้

ยกตัวอย่าง ความท้อใจและความโกรธ เป็นลูกศรเพลิงของศัตรู บางคนอาจจะอยู่ตามลำพังและอยู่ๆ ก็มีความรู้สึกโกรธหรือความท้อใจเกิดขึ้นภายในพวกเขา บางคนอยู่ๆ ก็รู้สึกมีบางอย่างแข็งๆ มาโดนเขาจากทุกทิศทาง แต่ไม่มีวัตถุหรือใครอยู่ตรงนั้น นั่นคือลูกศรเพลิงของศัตรู สำหรับบางคน ก็เป็นความรู้สึกเจ็บแปลบที่ไม่หายไป

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! ที่ลูกศรเพลิงจากศัตรูเหล่านี้ไม่สามารถต่อสู้กับโล่แห่งความเชื่อของคุณได้ พระคำกล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) 1 ยอห์น 5:4 กล่าวว่า “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก”

คุณสามารถเห็นหรือไม่ว่าความเชื่อของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการ? ความเชื่อในพระคำของพระเจ้าช่วยให้คุณอยู่เหนือซาตานและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต เราไม่ใช่คนของพระเจ้าที่ไม่มีทางสู้ และเราก็ไม่ได้อ่อนแอต่อการโจมตีของศัตรู นี่เป็นเหตุผลที่เราสามารถนับทุกสิ่งว่าเป็นความยินดีเมื่อเราผ่านการทดสอบที่ยากลำบาก เรามีเพียงพอที่จะผ่านพ้นไฟไปได้โดยไม่ไหม้ และผ่านน้ำไม่ได้โดยไม่จม คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการประสบความสำเร็จและมีชัยชนะเสมอ

จงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยืนอยู่บนพระคำของพระเจ้า และชัยชนะของคุณจะแน่นอนเหมือนอย่างพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ทำงานและเกิดผลในข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์มีชีวิตและมีชัยชนะในวันนี้ ไม่มีอาวุธใดของศัตรูที่จะเอาชนะข้าพระองค์ได้ เพราะว่าข้าพระองค์อยู่ในความปลอดภัยขององค์ผู้สูงสุด อยู่บนปีกของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:3-5; 2 ทิโมธี 3:12; ยากอบ 1:2-4


Comments are closed