อังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2014

ความเชื่อของคุณจะมีชัยชนะ
Your Faith Will Triumph

“เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก” (1 ยอห์น 5:4)

    สุภาษิต 22:6 กล่าวว่า “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” จินตนาการว่าในฐานะของพ่อแม่คริสเตียน หรือผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐ ลูกชายหรือลูกสาวของคุณไม่ได้ดำเนินตามการฝึกฝนตามพระคำที่คุณได้ให้กับเขา อาจจะมีคนที่ด่วนตัดสินและกล่าวว่า “คนนี้มีพ่อแม่เป็นคริสเตียน แต่ยังดำเนินชีวิตเหมือนคนบาปเลย” ถ้าสิ่งนี้เกิดกับคุณในฐานะที่คุณเป็นพ่อแม่ อย่าหวั่นไหวตามสิ่งที่คนอื่นกำลังพูดถึง

ความท้าทายมาถึงทุกคน ดังนั้นในเวลาที่คุณกำลังเผชิญความท้าทายของคุณเอง จดจ่อที่พระคำของพระเจ้า และใช้ความเชื่อของคุณ ไม่นานนัก ลูกคนนั้นจะกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและเป็นในสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับเขา ถึงแม้ในเวลาที่คนอื่นอาจคิดว่าเขาหลงหายก็จะได้กลับคืนมา เพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสีย ที่ตั๊กแตนวัยกระโดด ตั๊กแตนวัยคลาน และตั๊กแตนวัยเดิน…” (โยเอล 2:25) ดังนั้นในเรื่องนี้ อย่ายอมให้คำพูดในแง่ลบของคนอื่นมาทำลายความเชื่อของคุณ

พระเจ้าทรงประทานพระคำของพระองค์แก่เราเพื่อไม่ว่าเราจะเห็นหรือได้ยินอะไร เราจะไม่หวั่นไหว เรายังคงจดจ่อ เพราะว่าเมื่อเราเป็นนักเรียน เราไม่ใช่แพทย์ ทนาย หรือสถาปนิกตอนที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัย เราอยู่ในโรงเรียน กำลังได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เป็นในสิ่งที่เรากำลังจะเป็น ถ้ามีคนมองเห็นเราในขณะที่อยู่ในโรงเรียนและพูดว่า “เออ คุณดูไม่เหมือนแพทย์ ทนาย หรือสถาปนิก” คุณก็คงจะตอบไปว่า “ฉันยังดูไม่เหมือน เพราะว่าฉันกำลังฝึกฝนอยู่”

เช่นเดียวกัน เราทุกคนต่างก็กำลังได้รับการฝึกฝนโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผ่านทางพระคำเพื่อให้เป็นในสิ่งที่พระองค์กำหนดให้เราเป็น ถ้าคุณมีลูกแล้ว จงฝึกฝนพวกเขาในพระคำ ถึงแม้ว่าอาจดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินตามวัฒนธรรมของพระคำ จงทำต่อไป นึกถึงสิ่งที่เราได้อ่านในสุภาษิต 22:6 “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” ให้เวลาแล้วผลของการฝึกฝนจะปรากฏ

อย่ายอมแพ้กับความเชื่อของคุณเนื่องจากความเห็นในแง่ลบของคนอื่น เรียนรู้จักการดำเนินชีวิตโดยพระคำ ไม่ว่าคุณจะเห็นหรือมีประสบการณ์อะไร ความเชื่อของคุณจะมีชัยชนะ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ความเชื่อของข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้นในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ สอนข้าพระองค์ในการฉวยโอกาสของพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ และดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อที่อยู่บนพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 2:14; มาระโก 9:23


Comments are closed