เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2018

ความเข้าใจความจริงของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ
YOUR UNDERSTANDING OF TRUTH IS IMPORTANT

และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท (ยอห์น 8:32)

     ในมาราโก 7:25-30 เราอ่านเรื่องของหญิงชาวซีเรียฟีนีเซียที่มาหาพระเยซูเพื่อรักษาลูกสาวที่ถูกผีเข้า ในการสนทนาต่อมาพระเยซูตรัสกับเธอว่า “ท่านจงกลับไปเถิด ผีออกจากตัวลูกสาวของท่านแล้ว” (มาระโก 7:29)

เมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอพบว่าลูกสาวของเธอได้รับการฟื้นฟูสุขภาพแล้ว เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับหญิงนั้นว่า “จงกลับไปเถิด ลูกสาวของท่านหายแล้ว” พระองค์ไม่ได้พยายามที่จะยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์พูดได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสคือความจริง

ครั้งหนึ่งผมกำลังทำพันธกิจกับสุภาพสตรีที่รักคนหนึ่งที่โรงเรียนแห่งการรักษาโรค และวิญญาณชั่วกำลังพยายามที่จะต่อต้าน ด้วยการกรีดร้องว่า “ฉันจะไม่ออก!” ขณะที่ยังแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดและสำแดงตนในสุภาพสตรีนั้น ผมพูดว่า “วิญญาณชั่วออกไปแล้ว เธอเป็นอิสระ!” และผมก็เดินตรงไปทำพันธกิจกับคนต่อไปที่อยู่ในแถวแห่งการรักษาโรค ในขณะนั้นเองเธอก็ได้รับการฟื้นฟูสู่สุขภาพดี ขอพระสิริเป็นของพระเจ้า!

เดี๋ยวนี้การสำแดงทุกอย่างทางกายภาพของวิญญาณชั่วนั้นเป็นเรื่องโกหก เมื่อผมพูดโดยพระวิญญาณว่า “วิญญาณชั่วออกไปแล้ว” นั่นเป็นความจริง นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจในความจริง พระวจนะของพระเจ้าบนริมฝีปากของคุณ คือพระเจ้ากำลังตรัสอยู่ และไม่มีวิญญาณชั่วหรือพลังอำนาจใดที่สามารถต้านทานได้ บางคนอาจคิดว่าวิญญาณชั่วยังคงอยู่ที่นั่น เพียงเพราะว่าวิญญาณชั่วกล่าวว่า “ฉันไม่ได้ออกไป” ไม่ ผ่านทางพระวจนะและพระวิญญาณ เรากำหนดความจริง ไม่ใช่ซาตานหรือสถานการณ์

ความจริงในแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการสำแดงทางกายภาพหรือการรับรู้ทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้ความจริงแตกต่างจากข้อเท็จจริง บางทีข้อเท็จจริงก็คือไม่มีเงินในบัญชีธนาคารของคุณ แต่ก็ไม่เป็นความจริงว่าคุณยากจน ดังนั้นคุณไม่ได้กำลังพูดความจริงเมื่อคุณพูดว่า “ฉันยากจน” หรือ “ฉันมีไข้” ประสบการณ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการทรงสร้างใหม่ไม่ใช่ “ความจริง” แต่เป็นเงาเพราะไม่ได้เป็นจริง!

ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจพูดว่า “ฉันไม่ต้องการพูดว่าฉันป่วย แต่ฉันรู้สึกไม่สบาย” ไม่! ความเชื่อไม่ได้พูดอย่างนั้น ความเชื่อไม่ใช่การปฏิเสธข้อเท็จจริง แต่ในความเชื่อคุณปฏิเสธไม่ให้ข้อเท็จจริงควบคุมชีวิตของคุณหรือกำหนดสถานการณ์ของคุณ สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวคือคนที่อาศัยอยู่ในศิโยน “… จะไม่พูดว่าฉันป่วย … ” (อิสยาห์ 33:24) พระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่า “พวกเขาพูดว่า “‘ฉันไม่ได้ป่วย’” เมื่อคุณพูดว่า “ฉันป่วย” คุณพูดเท็จ แต่ความจริงก็คือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่สามารถเป็นคนป่วยได้

จงค้นพบความจริงของพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพ, การเงิน, ครอบครัว, งาน, ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ในชีวิตของคุณ และป่าวประกาศความจริงที่สอดคล้องกับพระเจ้าอย่างกล้าหาญ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความจริงของพระวจนะของพระเจ้าต่อวิญญาณของฉันเพื่อให้ดวงตาแห่งความเข้าใจของฉันรู้ถึงความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์ และความบริบูรณ์ของมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชน เพราะฉะนั้นฉันจึงยืนหยัดด้วยการคาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งความจริง เพราะความจริงของพระเจ้าสามารถผ่านการทดสอบต่างๆ ได้ ฉันปฏิเสธที่จะพิจารณาสถานการณ์ ฉันเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็น และฉันมีในสิ่งที่พระองค์กล่าวว่าฉันมี เพราะว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง

ศึกษาเพิ่มเติม โยนาห์ 2:8; โรม 8:13; เอเฟซัส 1:18; สุภาษิต 11:9


Comments are closed