อาทิตย์ ที่ 6 เมษายน 2014

ความอดทน: ทนต่อความยากลำบากด้วยความหวัง
Patience: Enduring Hardness With Hope

“จงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:3)

    ความอดทนคือหนึ่งในสิ่งที่น่ายกย่องที่พระคัมภีร์ได้กำชับเราให้เพิ่มเข้าไว้ในความเชื่อของเรา “เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน…” (2 เปโตร 1:6) เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ฉบับอื่นๆ คุณจะพบถึงวิธีการแปลที่ต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี คำเหมือนที่ใช้อธิบายคำว่าอดทนในข้อพระคัมภีร์คือคำว่า “ความอดกลั้น” ความสามารถที่จะทนต่อความยากลำบากด้วยความหวัง นี่หมายความว่าคุณสามารถเผชิญกับศัตรูและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ โดยรู้ดีว่ามีทางออกเดียวที่สามารถเกิดขึ้นได้ นั่นก็คือชัยชนะสำหรับคุณ!

สุภาษิต 24:10 กำชับเราที่จะไม่ยอมแพ้หรือยกธงขาว ในวันแห่งความยากลำบาก แต่ให้เราเชิดหน้าของเราขึ้น ประกาศว่า “ในทุกสิ่งนั้น เราเป็นมากกว่าผู้พิชิต”

ข้อพระคัมภีร์บอกให้เราทนต่อความยากลำบาก (2 ทิโมธี 2:3) บางทีคุณอาจจะกำลังเริ่มต้นอยู่ในช่วงเวลาพัฒนาความเชื่อของคุณ และสิ่งต่างๆ อาจดูเหมือนว่ายากลำบากและท้าทาย จงมีความเชื่อมั่นในพระคำ จงอดทนและให้เวลากับพระคำเพื่อทำงานในชีวิตของคุณ และในสภาพแวดล้อมของคุณ จงอดทน ยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อ! สถานการณ์นั้นมีไว้เพื่อคำพยานของคุณ!

มีบางคนไม่รู้ว่าจะยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขาเชื่อได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาถูกวิจารณ์ถึงความเชื่อของพวกเขา พวกเขามีแนวโน้มที่จะท้อใจ นั่นเป็นสิ่งที่ผิด! จงอดทนต่อคำวิจารณ์นั้น เพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อการเลื่อนขั้นของคุณ อย่าซ่อนพระคัมภีร์ของคุณเพียงเพราะว่ามีบางคนล้อเลียนคุณที่ทำงาน อย่าหยุดที่จะนำวิญญาณ จงยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อ เรียนรู้ที่จะทนต่อความยากลำบากด้วยความหวัง

ความอดทนที่ปราศจากความหวังนั้นไร้ประโยชน์ จงมีความหวังในสิ่งที่ดีกว่าและวันข้างหน้าที่ดีกว่า ดังนั้นโดยการเป็นผู้มีชัยในพระเยซูคริสต์ คุณได้สร้างภาพนั้นขึ้นในความคิดของคุณ คือภาพแห่งชัยชนะ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่พิเศษซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตแห่งความยอดเยี่ยม การครอบครอง และฤทธิ์เดช! ไม่มีลมต้านใดที่รุนแรงพอที่จะพัดให้ข้าพระองค์หันออกจากความเชื่อบนพระคำของพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ดีว่าข้าพระองค์ถูกกำหนดไว้เพื่อปกครอง มีชัยชนะและความรุ่งเรือง โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีใดๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 5:22; ฮีบรู 10:35-36


Comments are closed