ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2018
ความอดทนในความยากลำบาก
PATIENT IN TRIBULATION

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน (โรม 12:12)

     2 ทิโมธี 2:3 กล่าวว่า “จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยาก เหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” ในฉบับแปลต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ ใช้คำที่แตกต่างกันในการแปลคำว่า ความอดทน อย่างไรก็ดีคำพ้องความหมายที่อธิบายคำว่าความอดทนได้ดีที่สุด คือคำว่า “ความทนทาน” ซึ่งก็คือ ความสามารถที่จะอดทนในความยากลำบาก ซึ่งก็คือการทนต่อความยากลำบากด้วยความหวัง นี่หมายความว่าคุณสามารถเผชิญหน้ากับการต่อต้านใด ๆ โดยไม่ตื่นตระหนก เพราะรู้ว่าคุณจะชนะเสมอ

สุภาษิต 24:10 ตักเตือนเราไม่ให้ยอมแพ้หรือล้มเลิกในวันที่ทุกข์ยาก แต่เราจะรักษาชัยชนะของเราไว้ บางทีคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นของการพัฒนาความเชื่อของคุณ สิ่งต่าง ๆ อาจจะดูยากและท้าทายมากสำหรับคุณ จงมีความมั่นใจในพระคำ จงอดทนและให้เวลาแก่พระคำที่จะทำงานในชีวิตของคุณ และในสถานการณ์ของคุณ จงทน สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเพื่อให้คุณมีคำพยาน!

มีคนที่ไม่รู้วิธีที่จะยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเชื่อของพวกเขา พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะท้อใจ นั่นเป็นสิ่งที่ผิด! จงทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้น เพราะคำวิจารณ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง อย่าปฏิเสธความเชื่อ เพียงเพราะว่าเพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียน แต่จงภูมิใจในตัวตนของคุณ และความเกี่ยวข้องที่คุณมีกับพระคริสต์ จงประกาศนำดวงวิญญาณต่อไป

ไม่นานที่คนเหล่านั้นที่กำลังเยาะเย้ยคุณในเวลานี้จะได้รับรู้ถึงพระสิริและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ดังนั้น จงทนด้วยความหวังต่อการทดลอง และการทดสอบ ซึ่งคุณกำลังประสบอยู่ในเวลานี้ พระเยซูเจ้าตรัสไว้ใน ลูกา 21:19 ว่า “พวกท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความทรหดอดทนของท่าน” จงทนต่อการท้าทายด้วยความหวังด้วยการรู้ว่า คุณไม่เคยเสียเปรียบหรือพ่ายแพ้ จงมีความหวังใจ และมั่นใจในวันที่ดีกว่า และสดใสกว่า ซึ่งอยู่ข้างหน้า! จงสร้างภาพนั้นขึ้นในความคิดของคุณ – ภาพของชัยชนะและความสำเร็จและจงยึดมันไว้

อธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่พิเศษของความยอดเยี่ยม, การครอบครอง และฤทธิ์อำนาจ ซึ่งข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ข้าพระองค์นับว่าทุกสิ่งเป็นความชื่นชมยินดี เมื่อข้าพระองค์ผ่านการทดลองที่หลากหลาย เพราะข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์เป็นใคร นั่นคือ ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะในชีวิต, ถูกลิขิตไว้ให้ครอบครอง, ชนะ และเป็นหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึง และเป็นอิสระจากความกดดัน และสถานการณ์ในแง่ลบ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 5:22 ; ฮีบรู 10:35-36


Comments are closed