พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2015

ความสำเร็จและความยินดีของคุณคือความฝันของพระองค์
Your Success And Joy Are His Dream

“ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น” (ฟีลิปปี 4:11)

    ครั้งหนึ่งมีคนเคยถามข้าพเจ้าว่า “เป็นไปได้จริงๆ หรือที่จะเต็มล้นด้วยความยินดีอยู่ตลอดเวลา?” ข้าพเจ้าตอบไปในทันทีว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีตลอดเวลา!” แล้วเขาจึงพูดว่า “คุณไม่คิดหรือว่ามันค่อนข้างจะไม่เป็นความจริง?” ข้าพเจ้าตอบไปว่า “มันขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือความจริงสำหรับคุณ” สำหรับบางคน ความเป็นจริงคือประสบการณ์ของมนุษย์ แต่ความเป็นจริงของเราคือพระคริสต์ ในพระคริสต์ เป็นไปได้ที่จะมีความยินดีตลอดเวลา คุณสามารถมีความยินดีได้ทุกวัน และประสบความสำเร็จทุกวัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหรือรอบตัวคุณ เพราะว่านั่นคือความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมีความยินดีและประสบความสำเร็จ

พระคำกล่าวว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” (ยอห์น 3:1-2) พระเยซูมา มีชีวิต สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง และเป็นขึ้นมาจากความตาย ทั้งหมดนั้นเพื่อคุณ! พระองค์ทนทุกข์เพื่อที่คุณจะมีชีวิตแห่งสง่าราศีในการทนทุกข์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ นั่นหมายความว่าคุณควรมีชีวิตในความยินดีทุกวัน เพลิดเพลินกับชีวิตของคุณ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ เพื่อคุณจะดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด และเป็นความฝันของพระบิดา และเป็นความสำเร็จในชีวิตและในทุกสิ่งที่คุณทำ ไม่ว่าคุณต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรก็ตามในชีวิต

ยากอบ 1:2 กล่าวว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้น” ความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคุณถูกกล่าวถึงในพระคำของพระเจ้าแล้วว่าเป็น “การทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ” “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:17) ไม่มีอะไรที่สามารถท่วมท้นคุณได้ ความกดดันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น มันจะจบลงเพื่อประโยชน์ของคุณอย่างแน่นอน! ปัญหาที่คุณเผชิญที่ดูเหมือนว่าเป็นศัตรูกับความยินดีของคุณนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหมือนกระดานกระโดดสำหรับความก้าวหน้าของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งของสง่าราศี

ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อความกดดันและศัตรู จัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยพระคำ ปลุกเร้าความยินดีของพระเจ้าจากภายในวิญญาณของคุณ และหัวเราะไปสู่ชัยชนะ ซาตานและสมุนของมันสับสนในบรรยากาศของความยินดี ความรัก และเสียงหัวเราะ ดังนั้นจงดำเนินชีวิตอยู่บนยอดเขาทุกเวลา และคงรักษาไว้ซึ่งหัวใจที่เต็มด้วยความยินดี

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นการสำแดงของพระสิริของพระเจ้า ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้ามีความยินดีอยู่เสมอในพระเจ้า ตระหนักว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะตลอดชีวิต สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:28; 1 เปโตร 1:8


Comments are closed