วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม
ความสมบูรณ์แบบของเรามาจากพระองค์
Our Perfection Is Of Him

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (มัทธิว 5:48)

     คุณอาจเคยได้ยินบางคนพูดว่า “ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ดังนั้นอย่าบอกว่าคุณสมบูรณ์แบบ” ถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขาถึงพูดแบบนั้น และคุณจะค้นพบว่ามันเป็นผลมาจากประสบการณ์ของพวกเขาเองหรือประสบการณ์ของคนอื่น พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไร? พระคัมภีร์กล่าวว่า “พวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” พระเจ้าจะไม่ขอให้เราทำสิ่งที่พระองค์ทรงทราบว่าเราทำไม่ได้ ถ้าพระองค์เรียกร้องความสมบูรณ์แบบของเราในโลกนี้ นั่นหมายความว่ามันเป็นไปได้

เมื่อคุณศึกษาพระคำ ไม่มีที่ใดที่บ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างเกี่ยวกับพระองค์เรียกร้องความสมบูรณ์แบบ นั่นคือความเป็นเลิศ เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นไปได้ที่จะสมบูรณ์แบบ ก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าความสมบูรณ์แบบคืออะไร ความสมบูรณ์แบบเป็นเหมือนความสำเร็จซึ่งสามารถวัดได้ในช่วงต่างๆ ในชีวิตของคุณตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสมบูรณ์แบบวัดจากความสว่าง คำสั่ง หรือข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับจุดประสงค์พื้นฐาน

ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา คำว่า “ดีพร้อม” มาจากคำภาษากรีก “เทเลโอส” ซึ่งหมายถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ไม่มีที่ติ ไม่มีมลทิน ไม่ขาดอะไรเลย นั่นคือความสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการวัดหัวใจของคุณด้วยหัวใจของพระเจ้า และวิธีการทำเช่นนี้ก็คือผ่านทางพระคำ นี่หมายความว่าคุณทำสิ่งต่างๆ ตามที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ คุณปล่อยให้หัวใจของคุณเป็นเหมือนหัวใจของพระเจ้า คุณคิด รัก และให้อภัยเหมือนพระเจ้า เพราะคุณมีหัวใจของพระองค์

นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ก็เพราะพวกเขาใช้ความคิดทางศาสนาเพื่อตัดสินหรือชี้วัด ลองคิดดูว่าถ้าในพระเยซูคริสต์เรามีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นผู้ร่วมส่วนและผู้มีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์ พระคุณของพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ นั่นหมายความว่าความสมบูรณ์แบบของเราก็เป็นของพระองค์เช่นกัน พระเยซูทรงเป็นผู้สมบูรณ์แบบ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าจนถึงแก่ความตาย พระองค์มีคุณสมบัติต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและให้คุณสมบัติของพระองค์แก่เรา

ดังนั้นคุณสมบัติของเราสำหรับความชอบธรรมและความสมบูรณ์แบบมาจากพระองค์ ทั้งหมดที่คุณต้องทำเพื่อให้สมบูรณ์แบบในสายพระเนตรของพระองค์ก็คือการยอมรับและกล่าวยืนยันคุณสมบัติของพระองค์ การตายแทนของพระองค์ก็เพื่อทำให้คุณสมบูรณ์แบบ นั่นคือนำเสนอว่าคุณบริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ (โคโลสี 1:22) เดี๋ยวนี้ จงดำเนินชีวิตตามนั้น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงถือว่าข้าพระองค์มีคุณสมบัติเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ชอบธรรม บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน และไร้ตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณแห่งความสมบูรณ์แบบและความเป็นเลิศที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์ ดังนั้นคำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพระองค์จึงละเอียดและไร้ที่ติ ข้าพระองค์คิด พูดคุย และปลดปล่อยความเป็นเลิศเพื่อพระสิริและคำสรรเสริญของพระนามที่ไม่มีใครเทียบได้ของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:17; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed