เสาร์ ที่ 12 เมษายน 2014

ความยอดเยี่ยมคือเกียรติ
Excellence Is Greatness

“พระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติแก่ข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์รอบด้าน” (สดุดี 71:21)

    คำเหมือนของคำว่า “ยอดเยี่ยม” คือความเหนือกว่า, งดงามอย่างที่สุด, สง่าราศี และอีกคำหนึ่งคือคำว่า ยิ่งใหญ่ ความยอดเยี่ยมคือเกียรติ “เกียรติ” ในที่นี้หมายถึง “เหนือกว่าคนอื่น” พูดอีกนัยหนึ่งคือความยอดเยี่ยมทำให้คุณอยู่สูงกว่าคนอื่น สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจคนอย่างอับราฮัมและดาวิด ผู้ที่ถูกกล่าวถึงว่ายิ่งใหญ่ เมื่อเกียรติมีความหมายเหมือนกับคำว่ายอดเยี่ยม ดังนั้นอับราฮัมและดาเนียลก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

ความยอดเยี่ยมยังมีความหมายว่ามีความเข้าใจเหนือธรรมดา หมายถึงมีมุมมองความเข้าใจที่ยอดเยี่ยม หลายคนไม่เข้าใจถึงความต้องการของคนอื่นและสภาพแวดล้อมของพวกเขา และนั่นทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนที่ยิ่งใหญ่และคนที่เล็กน้อย คนที่ยิ่งใหญ่มีนิมิตที่ยิ่งใหญ่ และนิมิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีแผนการหรือความมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งที่พิเศษ เป็นความสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างมากมายในเวลาเดียวกัน

พระวิญญาณของพระเจ้าได้ฝึกฝนเราให้มีความยอดเยี่ยมในวิถีทางที่ต่างกัน บางครั้งพระองค์ใช้บางสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีความสำคัญอะไรในการฝึกฝนเราเพื่อความยอดเยี่ยม จินตนาการว่าคุณเข้าไปในห้องและมองเห็นแก้วน้ำวางไว้อยู่ริมขอบโต๊ะใกล้จะตกแล้ว คนที่ยอดเยี่ยมจะรีบเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้แก้วนั้นตกแตก ถ้าคุณสามารถช่วยแก้วที่ใกล้จะตกได้ พระเจ้าก็สามารถวางใจให้คุณช่วยมนุษย์ได้ คุณจะมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะมองเห็นอันตรายและทำบางอย่างเพื่อปกป้องคนอื่น

ถ้าคุณสำแดงความยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องในบางสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยในชีวิตของคุณ คุณกำลังกำหนดวิญญาณของคุณเพื่อเกียรติ สิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นที่คุณทำภายนอกคือสิ่งสะท้อนของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายใน ยกตัวอย่างเช่นการเก็บขยะขึ้นจากพื้นเล็งให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในวิญญาณของคุณ ความยอดเยี่ยมคือเกียรติ เพราะว่าทำให้คุณเห็นทุกสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กน้อยซึ่งคนอื่นละเลย ดังนั้นจึงทำให้คุณนำหน้าพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงฝึกฝนตาของข้าพระองค์ให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ที่ฝึกใจของข้าพระองค์ให้สนใจในรายละเอียด ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่วิญญาณที่ยอดเยี่ยมในข้าพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์พัฒนาคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมซึ่งแสดงออกถึงเกียรติของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ดาเนียล 6:3; ดาเนียล 2:48


Comments are closed