จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013

ความมั่งมีที่ประเมินค่าไม่ได้ในพระคริสต์
Your Inestimable Riches In Christ

“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น” (สดุดี 24:1)

ความมั่งคั่งและความร่ำรวยของโลกนี้เป็นของพระเจ้า และมากยิ่งกว่านั้นคือเป็นของคุณ เพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์นั้นเป็นของคุณ เนื่องจากคุณเป็นทายาทของพระองค์ “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)
ในอิสยาห์ 45:3 พระเจ้าตรัสว่า “เราจะยกสมบัติที่ซ่อนไว้ในความมืด ขุมทรัพย์ในที่เร้นลับ…”นี่คือพระสัญญาต่อชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิม แต่สำหรับชนชาติใหม่ในพระคริสต์ สิ่งนี้ได้กลายเป็นความจริง ในพระคริสต์คุณสามารถเข้าถึงทรัพย์สมบัติและความมั่งมีที่ประเมินค่าไม่ได้ในโลกนี้ มันเป็นของคุณโดยมรดก “และในพระองค์นั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11)
1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “…สิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” นี่ควรจะให้แนวความคิดใหม่กับคุณ เป็นแนวความคิดของการมีอย่างเพียงพอ ที่ที่คุณอยู่จะไม่มีความรู้สึกขาดแคลน พระเยซูทรงดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักในข้อนี้ พระองค์ไม่มีความรู้สึกขาดแคลน คิดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับเปโตรเมื่อมีคนเก็บภาษีมาบอกให้เขาเสียภาษี พระองค์ตรัสกับเปโตรว่า “ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินตราเชเขลหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด” (มัทธิว 17:27) เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายที่น่าทึ่ง!
ก่อนที่คุณจะเกิดขึ้นมา พระเจ้าได้ทรงฝากทรัพย์สมบัติสำหรับในโลกนี้ไว้นานแล้ว เอเฟซัส 3:8 ได้อธิบายว่าเป็นความมั่งคั่งที่ไม่สามารถหาพบได้ ความมั่งคั่งที่ไม่มีวันหมด! สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือค้นพบถึงสิ่งที่เป็นของคุณในพระคริสต์ ค้นพบความมั่งมีที่ประเมินค่าไม่ได้ของคุณในพระคริสต์ และเริ่มต้นที่จะเพลิดเพลินกับมัน
โคโลสี 2:3 บอกเราว่าทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของสติปัญญาและความรู้ถูกซ่อนไว้ในพระคริสต์ ดังนั้นโดยผ่านการศึกษาอย่างขมักเขม้นในพระคำ และการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะได้รับสายตาสู่ความจริง และได้รับการเปิดเผยให้รู้และเข้าใจถึงมรดกของคุณในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความกล้าหาญและความมั่นใจโดยผ่านทางความเชื่อแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ยึดมรดกของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์ไม่มีความรู้สึกขาดแคลนสิ่งใด เพราะว่าข้าพระองค์ตระหนักว่าพระองค์ได้นำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งการเต็มล้นอย่างเหลือล้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 50:10-12; ฮักกัย 2:8; โรม 8:16-17


Comments are closed