ศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015

ความปลอดภัยของคุณได้รับการรับรองแล้ว!
Your Safety Is Guaranteed!

“แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์” (สดุดี 23:4)

    ในลูกา 21:25-26 พระเยซูตรัสว่าในยุคสุดท้ายนั้นจะมีการทุกข์ร้อนในชาติต่างๆ มนุษย์จะสลบไสลไปเพราะความกลัว “จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น มนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว…” (ลูกา 21:25-26)

เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคที่มีความกลัวอย่างมากมาย มีทั้งความกลัวภายในและความกลัวภายนอก มีความกลัวในทุกหนแห่ง เด็กๆ ไม่เล่นนอกบ้านอย่างที่เคยเป็น หลายคนไม่กล้าที่จะออกไปเดินเล่นโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เพราะความกลัวว่าจะถึงคนที่ไม่ดีดักทำล้าย หรือคนขับรถผ่านมายิงปืนใส่ หรือกลายเป็นเยื่อของผู้ก่อการร้าย วิถีชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้ว ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณควรจะตอบสนองต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไร?

อันดับแรก ลองอ่านถ้อยคำของดาวิดอีกครั้งในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์” ข้อต่อไปยิ่งน่าประทับใจยิ่งกว่า กล่าวว่า “พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์…” (สดุดี 23:5) พระองค์ทรงเตรียมอาหารสำหรับคุณต่อหน้าศัตรูของคุณ ไม่ใช่ตอนที่พวกเขาไม่อยู่ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับศัตรูหรือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำ และสามารถทำได้ ศัตรูไม่มีความสำคัญอะไร! สรรเสริญพระเจ้า!

ไม่สำคัญว่าจะมีความชั่วร้ายอยู่ทุกหนแห่ง คุณอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัยขององค์ผู้สูงสุด ดังนั้นไม่มีอะไรที่สามารถแตะต้องคุณได้ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสว่า “พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” (สดุดี 91:7) คนที่อยู่ในพระคริสต์จึงมีความมั่นใจในความปลอดภัยและสันติสุข! พระเจ้าคือความรอดของคุณ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าความชั่วร้ายหรือความน่ากลัวที่ถูกสร้างขึ้นโดยศัตรู ความปลอดภัยของคุณได้รับการรับรองแล้วเพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ ให้สิ่งนี้อยู่ในความคิดของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคริสต์คือชีวิตของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นสภาพแวดล้อมที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ภายใน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงปลอดภัยและได้รับการปกป้องตลอดไปเพื่อมีชีวิตแห่งชัยชนะเสมอ! ชีวิตของข้าพเจ้าคือคำพยานแห่งพระคุณและสติปัญญาของพระเจ้า ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีเพื่อข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ามีชัยชนะในพระนามของพระองค์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 91:1-16


Comments are closed