พุธ ที่ 14 มีนาคม 2018
ความปรารถนาแรงกล้า
A Strong Desire
“…เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซู เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์ และแตะต้องฉลองพระองค์ เพราะคิดว่า “ถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรค” (มาระโก 5:25-28)

   พระคำบอกเราเกี่ยวกับหญิงที่เป็นโรคโลหิตตก ซึ่งทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งใจที่จะได้รับการอัศจรรย์ ด้วยความปรารถนาของเธอ เธอได้ฝ่าฝูงชนเพื่อไปถึงพระเยซู โดยไม่สนใจข้อห้ามที่ไม่ให้เธอแตะต้องตัวของคนอื่น

ตามประเพณีของชาวยิว โรคที่เธอเป็นนั้นทำให้เธอเป็นมลทิน ดังนั้นเธอเสี่ยงที่จะถูกหินขว้างให้ตายถ้าคนอื่นเห็นเขาตามท้องถนน หรือแตะต้องตัวคนอื่น ความปรารถนาของเธอในการเป็นอิสรภาพ สำหรับการรักษาของเธอ ทำให้เธอมีความกล้าเช่นนั้น (มาระโก 5:24-29)

เช่นเดียวกัน ก่อนที่นางฮันนาห์จะมีความปรารถนาในการมีบุตร และตัดสินใจที่จะได้รับการอัศจรรย์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นเวลาหลายปีที่เธอยอมรับในสิ่งที่เธอเป็น จนกระทั่งเธอตัดสินใจที่เธอจะต้องได้รับการอัศจรรย์ เธอได้ไปที่พระวิหาร คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าและอธิษฐานจนกว่าเธอจะได้รับคำตอบ

ความปรารถนาของคุณมีมากเพียงใดในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ? ความปรารถนาของคุณแรงกล้าเพียงใดในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพของคุณ? คุณปรารถนาที่จะก้าวไปอีกระดับหนึ่งมากแค่ไหน? คุณปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ในสิ่งที่เหนือธรรมชาติในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ การรับใช้ของคุณ การเรียนของคุณ ธุรกิจหรือการงานของคุณมากแค่ไหน?

เราทุกคนต้องการเห็นการเติบโตและความก้าวหน้า เราทุกคนต้องการความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีไม่กี่คนที่พร้อมในการมีความกล้าและทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ การเติบโตในเรื่องใดก็ตามต้องมีหลักการที่ง่ายและไม่สามารถต่อรองได้ หนึ่งในนั้นคือความปรารถนาที่แรงกล้า ให้ความปรารถนาของคุณมีมากพอที่จะพลักดันคุณไปในทางที่ถูกต้องและทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์เพื่อดูแล ด้วยความเร่งด่วน ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความชอบธรรม มีความกล้าในการทำให้แน่ใจว่าความชอบธรรมของพระองค์ได้รับการสถาปนาบนโลกนี้ และในใจของมนุษย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 20:9; โรม 10:13-15; 1 โครินธ์ 4:15


Comments are closed