พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018

ความชื่นชมยินดีจากภายใน
Joy From Within

“แล้วท่านพูดกับพวกเขาว่า “ไปเถิด ไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวาน และส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์เจ้านายของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะความชื่นบานของตนในพระยาห์เวห์เป็นกำลังของท่าน” (เนหะมีย์ 8:10)

     บางคนไม่เคยหัวเราะจนกว่าจะได้ฟังเรื่องตลกบางเรื่องโดยนักแสดงตลก นักแสดงตลกอาจพูดหรือทำสิ่งที่ตลกๆ เพื่อทำให้คุณหัวเราะ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราว ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงอยู่ภายในตัวคุณ การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณสร้างความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้นจากภายใน

จงเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความชื่นชมยินดีจากภายในตัวคุณเสมอ อย่าอนุญาตให้สิ่งใดนำความชื่นชมยินดีของคุณออกไป ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “…ความชื่นบานของตนในพระยาห์เวห์เป็นกำลังของท่าน” ข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงความชื่นชมยินดีที่คุณได้รับ เมื่อคุณได้รับข่าวดีหรือเมื่อสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังเกิดขึ้นเป็นจริง ไม่ แต่เป็นความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า! ความชื่นชมยินดีนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาจากพระคำ และคุณต้องสำแดงออกมา เพราะเมื่อคุณสำแดงออกมา ฤทธิ์อำนาจจะถูกปลดปล่อยออกมาและความท้าทายของคุณต้องก้มลง

ทุกครั้งและทุกสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงพระองค์เอง ก็จะมีความชื่นชมยินดีอย่างมากเสมอ และที่ซึ่งมีความชื่นชมยินดี ซาตานจะเจาะเข้ามาได้ยาก ด้วยเหตุนี้เมื่อซาตานต้องการทำลายครอบครัว สิ่งหนึ่งที่มันทำประการแรก ก็คือการทำลายความชื่นชมยินดีของพวกเขา ทุกคนกลายเป็นคนโศกเศร้า โกรธ หน้ายาว และผิดหวัง แม้แต่เด็กที่กลับมาจากโรงเรียนก็ดูเศร้าและมืดมน ดังนั้นเนื่องจากไม่มีความชื่นชมยินดีในบ้าน มารก็สามารถเข้าครอบครองได้ ดังนั้นอย่าให้มันมีที่ในบ้านของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ในท่ามกลางปัญหา ในท่ามกลางความท้าทายที่น่ากลัว จงปลดปล่อยความชื่นชมยินดีจากภายใน ในขณะที่คุณทำ การท้าทายต่างๆ จะสลายไปต่อหน้าคุณ เนื้องอกจะไหลออกมาจากร่างกายของคุณ หนี้สินจะถูกจัดการ! นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” (ยากอบ 1:2) ถ้าคุณได้สูญเสียความชื่นชมยินดีให้แก่สถานการณ์ในชีวิต นี่เป็นเวลาที่จะเอากลับคืนมา เร้าให้เกิดขึ้นจากภายใน! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!’

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันออกไปด้วยความชื่นชมยินดี และฉันถูกพาไปด้วยสันติสุข ภูเขาและเนินเขาก็ร้องเพลงอยู่ต่อหน้าฉัน และบรรดาต้นไม้ในทุ่งนาก็ตบมือ ฉันชื่นชมยินดีอย่างมากในพระเจ้าแห่งความรอดของฉันโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะพระเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 14:17; ยากอบ 1:2-3; 2 โครินธ์ 4:17-18


Comments are closed