อาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2014

ความขยันขันแข็ง: เส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่
Diligence: A Pathway To Greatness

“มือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธา” (สุภาษิต 12:24)

    ความเกียจคร้านเป็นคำตรงข้ามของความขยันขันแข็ง นั่นหมายความว่าคนที่ไม่ขยันนั้นเป็นคนที่เกียจคร้าน และจะมีชีวิตที่ยากลำบาก ในขณะที่คนที่ขยันนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้น ในฉบับแปล NLT ได้บอกกับเราอย่างนี้ว่า “ทำงานหนักและจะเป็นผู้นำ เป็นคนเกียจคร้านและจะกลายเป็นทาส” ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ถ้าคุณทำงานหนัก คุณจะเป็นผู้นำและเป็นผู้ชนะ เมื่อพูดว่า “ทำงานหนัก” หมายความว่าทำอย่างขยันขันแข็งไม่ว่าจะต้องทำสิ่งใดก็ตามเพื่อทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณทำ

ความเกียจคร้านจบลงที่เป็นทาส นั่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเป็นทาสให้กับคนอื่น แต่เป็นทาสกับระบบ นั่นหมายความว่าเขาจะเป็นถูกล้อมรอบในชีวิต เป็นทาสของระบบ ถูกโจมตีโดยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังในชีวิต ในอีกด้านหนึ่ง ความขยัน “จะทำให้ได้ครอบครอง” นั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้สิทธิอำนาจ ถ้าคุณเป็นนักเขียน เป็นผู้ประกาศข่าว นักข่าว ครู นักเรียน หรืออะไรก็ตามที่คุณทำ จงขยันขันแข็ง

ถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนัก หรือลดน้ำหนัก หรืออาจเป็นสุขภาพของคุณ หรือเศรษฐกิจ ความขยันคือสิ่งที่คุณต้องการ ความขยันหมายความว่าการกระทำที่ระมัดระวัง ยืนหยัด และมุ่งมั่นที่จะทำให้วัตถุประสงค์บางอย่างสำเร็จ

สุภาษิต 22:29 กล่าวว่า “เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชา เขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียง” พระเจ้าได้บอกให้เรารู้ว่าคนที่ขยันขันแข็งจะได้ยืนท่ามกลางกษัตริย์ เขาจะได้เดินท่ามกลางพวกเขา ไม่ว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์หรือไม่ เขาจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางบรรดากษัตริย์ นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่หรือไม่? คุณจะไม่เป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็ง

พระเจ้าทรงสนพระทัยในชีวิตของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่คุณทำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์ทรงต้องการให้คุณเป็นคนขยัน คุณอาจตั้งเป้าหมายบางอย่างสำหรับตัวคุณเองในเรื่องของเศรษฐกิจของคุณ สุขภาพ จิตวิญญาณ หรือความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ เดินตามเป้าหมายเหล่านั้นด้วยความขยันขันแข็ง เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ คุณจะต้องฝึกฝนที่จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในทุกส่วนของชีวิตของคุณ ความขยันขันแข็งคือเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ และผ่านทางการทำงานอย่างเกิดผลแห่งพระคำของพระองค์ในข้าพระองค์ วินัยและความสามารถที่จะเป็นคนขยันในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่พื้นที่แห่งอิทธิพลและสิทธิอำนาจ ในขณะที่ข้าพระองค์ลงแรงของข้าพระองค์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 12:24; โรม 12:11


Comments are closed