วันอังคารที่ 11 มิถุนายน
คริสเตียนไม่สามารถถูกวางยาพิษได้
The Christian Can’t Be Poisoned

“…ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

     ตามคำพูดของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ข้างบน คริสเตียนไม่สามารถถูกวางยาพิษได้ ไม่สำคัญว่าจะใช้วิธีไหนในการวางยาพิษ ทำไมเป็นเช่นนี้? พระคัมภีร์บอกเราในเลวีนิติ 17:11 ว่า “เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือด…” เมื่อผู้คนถูกวางยาพิษพิษก็จะเข้าไปสู่ระบบของพวกเขาผ่านหลอดเลือดเพื่อสร้างความหายนะ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการบังเกิดใหม่และการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายของคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยเลือดอีกต่อไป สำหรับคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ชีวิตของเนื้อหนังก็คือเลือด แต่เนื่องจากการบังเกิดใหม่พระคริสต์คือชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:3)

จงระลึกว่าเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน ในขณะที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนทหารแทงหอกทะลุสีข้างพระองค์ และพระคัมภีร์บันทึกว่าเลือดและน้ำพุ่งออกมา เพราะหัวใจของพระองค์แตกสลาย เมื่อพระเจ้าทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีเลือดในร่างกายของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นชีวิตของร่างกายของพระองค์

พระคัมภีร์กล่าวไว้ในโรม 8:11 ว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน” คำว่า “ทำให้ ..เป็นขึ้นมาใหม่” หมายถึงการทำให้มีชีวิตหรือให้ชีวิตแก่ วันที่คุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทำให้ร่างกายของคุณเป็นขึ้นมาใหม่ พระองค์กลายเป็นชีวิตของร่างกายคุณ ชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลือดอีกต่อไป

จงเข้าใจสิ่งนี้สิ่งใดก็ตามที่ส่งผลหรือทำลายเลือดไม่สามารถและไม่ควรมีผลกระทบใดๆ กับคุณ นี่คือความหมายเมื่อเราบอกว่าคริสเตียนไม่สามารถติดเชื้อหรือไม่ไวต่อความเจ็บป่วยหรือโรคใดๆ พระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้ร่างกายของคุณมีชีวิตจนการติดเชื้อไม่สามารถอยู่รอดหรือเจริญเติบโตในร่างกายของคุณ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลาดตระเวนอยู่ในคุณเพื่อทำให้คุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ พร้อมกับขจัดความผิดปกติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณได้ (2 โครินธ์ 6:16) ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันได้รับการทำให้มีชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือความอ่อนแอใดๆสามารถอยู่รอดในร่างกายของฉันได้ ชีวิตของพระเจ้านั้นกำลังทำงานอยู่ในตัวฉัน ในทุกเส้นใยของตัวฉัน ในทุกเซลล์เลือด และกระดูกทุกชิ้นในร่างกายของฉัน ฉันมีชีวิตและสบายดี มีสุขภาพดีและแข็งแรงตลอดไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:10; 1 เปโตร 2:24


Comments are closed