อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
ครอบครองผ่านทางถ้อยคำ
Reigning Through Words

“และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์…” (วิวรณ์ 1:6)

     ในฐานะที่เป็นคริสเตียนจิตสำนึกหรือการตระหนักรู้ว่าจริงๆ แล้วคุณเป็นกษัตริย์และไม่ใช่คนธรรมดาที่ไร้ความช่วยเหลือและขัดสนจะเปลี่ยนวิธีที่คุณดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง คุณจะไม่อยู่ในหมู่ผู้ที่พูดว่า ถ้าฉันเป็นกษัตริย์จริงๆ ทำไมชีวิตฉันจึงเป็นแบบนี้? เหตุใดสิ่งต่างๆ จึงไม่ถูกต้อง? “เห็นได้ชัดว่าผู้ที่พูดอย่างนั้นไม่ได้เชื่อพระคำ พวกเขาไม่ได้ยอมรับว่าพวกเขาเป็นใคร

คุณเป็นกษัตริย์เพราะพระเจ้าตรัสว่าคุณเป็น ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณอาจกำลังประสบอยู่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องฝึกฝนคือการดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์ กษัตริย์ปกครอง ดังนั้นจงเริ่มปกครอง กษัตริย์ทรงปกครองอย่างไร? กษัตริย์ปกครองผ่านทางถ้อยคำ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจ…” (ปัญญาจารย์ 8:4) นั่นคือฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้สิ่งที่คุณพูดออกมาเกิดขึ้น

จงตัดสินใจว่าคุณกำลังจะเดิน พูดคุย อธิษฐาน และดำเนินชีวิตแบบกษัตริย์ตลอดปีนี้ เริ่มต้นด้วยความคิดของคุณ มองเข้าไปในกระจกและบอกคนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของกระจกว่า “คุณเป็นกษัตริย์ จงปกครองและครอบครองแบบกษัตริย์!”

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือกษัตริย์ใช้อำนาจและสิทธิอำนาจ ส่วนที่สวยงามที่สุดก็คือสิทธิอำนาจของคุณในฐานะกษัตริย์คือสิ่งที่มาจากพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ทรงทำให้คุณให้เป็นกษัตริย์ ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะใช้อำนาจและ “ปกครองแบบกษัตริย์” เหนือมารและอิทธิพลทางลบของชีวิต

จงปฏิเสธชีวิตที่ต่ำหรือธรรมดา ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้รับความท้าทายเกี่ยวกับที่พัก ถึงเวลาแล้วที่คุณพูดกับตัวคุณเองว่า “เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่กษัตริย์จะเป็นคนจรจัด!” หลังจากนั้นให้เริ่มพูดถ้อยคำที่จะสร้างที่พักแบบที่คุณต้องการ ถ้าคุณกำลังหางานทำ นี่เป็นเวลาที่จะสร้างขึ้นมางานหนึ่ง เริ่มต้นพูดและออกกฤษฎีกา ขณะที่คุณทำเช่นนั้น ทูตสวรรค์จะทำงาน และในเวลาไม่นานคุณจะไม่เพียงแต่มีงานเท่านั้น แต่คุณจะกลายเป็นนายจ้างด้วย

พระเยซูตรัสใน มาระโก 11:23 “คุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด” นั่นคือลิขิตชีวิตของกษัตริย์ พวกเขาไม่ได้พูดคำถ้อยคำที่ว่างเปล่า พวกเขาควบคุมสถานการณ์ด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อในปากของพวกเขา โยบ 22:28 กล่าวว่า “ท่านกล่าวกฤษฎีกาสิ่งใด และสิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์…” มีฤทธิ์อำนาจอยู่ในในปากของคุณ มีอำนาจในลิ้นของคุณ จงครอบครองและปกครองแบบกษัตริย์ในชีวิตด้วยถ้อยคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันครอบครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิตนี้ ทำให้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อฉัน ฉันออกกฤษฎีกาและสิ่งเหล่านั้นก็ถูกสถาปนาขึ้น เพราะพระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของฉันคือพระเจ้ากำลังพูดอยู่! ฉันเป็นเชื้อพระวงค์ ฉันถูกกำหนดให้ปกครองและครอบครองในชีวิต ขอพระสิริจงแด่พระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:17; วิวรณ์ 5:9-10


Comments are closed