วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

คนที่คุณคบหาด้วยนั้นสำคัญ
It Matters Those You Associate With

“อย่าหลงผิดเลย “การคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม” (1 โครินธ์ 15:33)

     คำที่แปลว่า “การคบคน” ข้างบนเป็นคำภาษากรีกของคำว่า “โฮมิลิอา” (Homilia) และเกี่ยวข้องกับการสนทนาหรือการมีส่วนร่วมที่มาจากความเป็นเพื่อน นั่นคือคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วย ในบริบทของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราสำแดงให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดถึงเรื่องคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วย นั่นคือคนที่คุณฟังและสัมพันธ์ด้วย พวกเขาสามารถทำลายชีวิตของคุณได้

เมื่อคุณศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่มาก่อนข้อพระคัมภีร์หลักของเรา อัครทูตเปาโลให้ภาพของคนบางคนที่กำลังสอนคนอื่นว่าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย พระคัมภีร์กล่าวว่าการฟังคำสอนที่ผิดเช่นนี้อาจทำให้มีความคิดที่ผิดได้

อย่าฟังนักเทศน์หรือครูคนใดเพียงเพราะว่าพวกเขาพูดอะไรบางอย่างทางศาสนา อย่ารับฟังคำแนะนำจากผู้ใดก็ได้ รวมทั้งคุณไม่ควรอ่านหนังสือทุกเล่มและฟังนักเทศน์ทุกคนที่เห็นในทีวี พระคัมภีร์กล่าวว่าจงพิสูจน์หลักคำสอนทุกอย่าง นี่คือเหตุผลที่คุณต้องศึกษาและรู้จักพระคัมภีร์ด้วยตัวของคุณเองเพื่อที่คุณจะไม่ถูกซัดไปซัดมาด้วยลมแห่งหลักคำสอนทุกอย่าง พฤติกรรมของคุณ ชีวิตของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการสื่อสารของพวกเขา

คุณอาจคิดว่าการสื่อสารหรือข้อมูลที่มาถึงคุณนั้นไม่เป็นอันตราย แต่มันก็เหมือนกับการที่คุณมองดูใครบางคนหว่านเมล็ดที่ไม่ดีในสวนของคุณ เมล็ดเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน คุณอาจพูดว่า “ฉันก็แค่ฟังหรืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้น ฉันไม่ได้เชื่อข้อความนั้นจริงๆ” อย่าหลงเลย พวกเขากำลังหว่านเมล็ดเข้าไปสู่ชีวิตของคุณซึ่งจะเกิดผลต่อไป

จงให้พระปัญญาของพระเจ้านำคุณในการเลือกเพื่อน นั่นคือคนที่มีผลต่อคุณ คนที่ดลใจคุณให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่และความเป็นเลิศ คนที่ดลใจคุณให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณสำเร็จ ถ้ามีบางคนที่คุณให้ความเคารพบอกสิ่งที่คุณรู้ว่าไม่สอดคล้องกับพระคำ ก็จงปฏิเสธ จงยอมรับเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับพระคำแห่งความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์เท่านั้น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์รู้ผ่านทางพระคำของพระองค์เกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารที่ดี ข้าพระองค์ได้รับพระปัญญา ความรู้ และความเข้าใจในการเลือกการสนทนาและการสื่อสารที่ถูกต้องซึ่งจะพัฒนานิสัยของข้าพระองค์และช่วยทำให้การทรงเรียกและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 11:13-15; สุภาษิต 19:27; 1 โมธี 6:3-5; 2 ยอห์น 1:10-11


Comments are closed