อังคาร ที่ 1 กันยายน 2015

ข้อยกเว้นพิเศษของเรา
Our Exceptionalism

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    มีบางคนที่ไม่เชื่อว่ามีอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับพวกเขา พวกเขารักความธรรมดา พวกเขากล่าวว่า “อย่าทำตัวเหมือนหนึ่งว่าเราเป็นคนพิเศษ” พวกเขาอาจเป็นคริสเตียน และอยู่ในคริสตจักรเดียวกับคุณ แต่ยังถามว่า “ทำไมเราถึงทำตัวเหมือนว่าเราพิเศษอะไรมากมาย?” พวกเขาไม่ชอบเมื่อเวลาที่เราทำตัวหรือพูดเกี่ยวกับความพิเศษของเรา

คิดถึงสิ่งนี้ ในปฐมกาล 12:1 พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า “เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้” นี่คือคนที่เคยมีครอบครัว เช่นเดียวกับญาติพี่น้อง แต่พระเจ้าตรัสกับเขาเพียงคนเดียว และบอกบางสิ่งที่เป็นส่วนตัวซึ่งคนอื่นไม่มีส่วนร่วม เขาเป็นใครที่จะบอกคำสั่งที่เขาได้รับจากพระเจ้า? ใครจะเชื่อเขา?

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคนในสมัยนั้นคงคิดว่าเขาเสียสติ สงสัยว่า “เขาสามารถอ้างได้อย่างไรว่าพระเจ้าบอกเขาให้เดินทางจากดินแดนของบิดาของเขา และไปในการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายที่แน่ชัด?” แต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าอับราฮัมถูกต้อง สรรเสริญพระเจ้า! นั่นเป็นสิ่งที่เริ่มบอกอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับข้อยกเว้นพิเศษของอับราฮัม ที่เรามีส่วนร่วมด้วย เพราะว่าเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แล้วอะไรคือข้อยกเว้นพิเศษ?

ข้อยกเว้นพิเศษคือทฤษฎี หรือแนวความคิดว่าคุณแตกต่างอย่างพิเศษในบางอย่าง อาจจะเป็นในฐานะของประเทศ หรือสังคม การเคลื่อนไหว หรือสถาบัน ครอบครัว หรือแม้แต่ตัวบุคคล และแฝงความหมายของแนวความคิดของอุดมการณ์ของอำนาจสูงสุด ซึ่งหมายความว่าคุณยึดว่าความเชื่อและแนวความคิดของคุณสำคัญและอยู่เหนือความเชื่อและแนวความคิดอื่นๆ ซึ่งพลักดันคุณสู่ความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำ

ดังนั้น ในฐานะคริสเตียน เรารู้ว่าเราเป็นคนพิเศษ เรามีมรดกที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมที่สุด แนวความคิดนี้กระตุ้นให้เรานำวิญญาณ เพื่อคนอื่นจะสามารถกลายมาเป็นผู้รับส่วนในมรดกที่ยิ่งใหญ่เดียวกันนี้ และเป็นประชากรในประเทศฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เราแตกต่างและควรที่จะคิดและดำเนินชีวิตตามนั้น

คำอธิษฐาน
    ความคิดของข้าพเจ้าถูกปรับเปลี่ยนให้คิด พูด และปฏิบัติตามผู้ที่ข้าพเจ้าเป็น – เชื้อสายของอับราฮัม – ผู้ที่ถูกแยกออกเพื่อเกียรติและสง่าราศีของพระองค์ ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าแตกต่างอย่างพิเศษ เพราะว่าการสถิตอยู่และพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีชัยชนะเสมอ ปกครองและชนะในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:7; ยากอบ 2:23; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed