วันพุธที่ 8 พฤษภาคม
ของขวัญแห่งการเลือก
The Gift Of Choice

“…ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)

     พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงพระคุณและใจดีมาก พระองค์ทรงรักเสมอ ทั้งหมดที่พระองค์ทำและพยายามที่จะทำคืออวยพรคุณ พระองค์รู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณ พระองค์รู้ที่อยู่ของคุณ พระองค์รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและผ่านอะไรมาบ้างและแผนการของพระองค์คือการเห็นว่าคุณมีชัยชนะเสมอ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตาม

แม้ว่าเมื่อคุณทำผิดพลาด พระองค์ก็ยังพยายามทุกวิถีทางที่จะแก้ไขและช่วยเหลือคุณ พระองค์ปรารถนาสิ่งที่ดีต่อตัวคุณ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความชื่นชมยินดี มากกว่าที่คุณจะสามารถทำได้ น่าเศร้าที่พระองค์ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอในการทำให้ลูกๆ ของพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงวางแผนไว้สำหรับพวกเขา คุณอาจถามว่า “นั่นเป็นไปได้อย่างไร?”

เหตุผลก็คือว่าพระองค์ไม่ได้ควบคุมชีวิตของมนุษย์ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ใช้ความพยายาม ไม่เช่นนั้นพระองค์ก็แค่ “กดปุ่ม” และทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการสำหรับชีวิตของคุณก็จะเกิดขึ้น พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์มีฤทธิ์อำนาจ แต่พระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้น พระองค์มอบของขวัญให้แก่มนุษย์ ของขวัญแห่งเจตจำนงส่วนตัว ของขวัญแห่งการเลือก

คุณสามารถเลือกที่จะรักพระเจ้า คุณสามารถเลือกที่จะไม่รักพระองค์ คุณสามารถเลือกรับใช้พระองค์ คุณสามารถเลือกรับใช้ตัวเอง ทางเลือกเป็นของคุณ และเนื่องจากพระองค์มอบให้เป็นของขวัญแก่คุณ พระองค์จึงไม่แย่งชิงหรือเอาไปจากคุณ

โรม 11:29 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัย ในการที่ได้ทรงให้ของประทานและในการทรงเรียก” วิธีที่พระองค์ทรงทำงานถูกเห็นได้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา นั่นคือพระองค์ทรงประทานข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการให้แก่คุณในการเลือกให้ดีที่สุด พระองค์บอกทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คุณ แต่ไม่เคยบังคับคุณให้เลือก

อย่างไรก็ตามนั่นเป็นสาเหตุที่การพิพากษาเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าไม่มีสิทธิ์เลือก การพิพากษาก็ไม่จำเป็น แต่เนื่องจากพระองค์ทรงประทานฤทธิ์อำนาจแห่งการเลือกให้แก่มนุษย์ มนุษย์จึงต้องถูกพิพากษาจากสิ่งที่เขาเลือก วันหนึ่งพระเจ้าจะต้องแสดงให้เห็นว่าอะไรถูกและอะไรผิด พระองค์จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเลือกหรือตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ คุณต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการใช้ชีวิตของคุณในพระคริสต์ทุกวันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าคุณดำเนินชีวิตของคุณในพระคริสต์ด้วยการตระหนักรู้ถึงความรอดของพระองค์ การดำเนินชีวิตในพระวิญญาณผ่านทางพระคำ คุณก็จะไม่ถูกพิพากษา การพิพากษาเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับก็คือรางวัลของคุณ และในการพิพากษานั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าเราทุกคนจะได้รับการสรรเสริญ จะไม่มีใครถูกกล่าวโทษ ถ้าคุณดำเนินชีวิตในพระคริสต์ ดังนั้นจงโฟกัสที่พระองค์และใช้ของประทานแห่งการเลือกในความรักของพระองค์

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงมอบฤทธิ์อำนาจในการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบให้สอดคล้องกับลิขิตชีวิตในพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระองค์! พระคำเป็นคำแนะนำตลอดกาลของข้าพระองค์ และพระคริสต์ได้ถูกทำให้เป็นพระปัญญาแก่ข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จะทำการตัดสินใจที่ถูกต้องตามทางของพระเจ้าและได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ ข้าพระองค์เลือกที่จะเดินในสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะ และในน้ำพระทัย อย่างถูกเวลา และวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 30:21; โยชูวา 24:15


Comments are closed